Tillbaks till arkivet

Trehövdad planteringsmaskin ger manuell plantering en match

August 6, 2015
BB_trehuvudmaskin

Att finna metoder för maskinell skogsföryngring är angeläget för det svenska skogsbruket. På uppdrag av SLU i Umeå har Benjamin Bylund i ett examensarbete vid Luleå Tekniska Universitet utvecklat konceptet ”Trehövdad planteringsmaskin”.

I Sverige görs skogsplantering fortfarande till övervägande del manuellt, främst beroende på att befintliga lösningar för mekaniserad skogsplantering inte är tillräckligt effektiva. Mycket talar dock för att mekaniserad plantering har en framtid i det svenska skogsbruket. Bracke Forest tillverkar ett kombinerad markberednings- och planteringsaggregat, som monteras i spetsen på en grävmaskinskran, P11.a. En nackdel är att plantmagasinet laddas manuellt, vilket är tidskrävande.

SLU i Umeå har under flera år i olika projekt arbetat med att tekniskt förbättra planteringsmaskiner. Back Tomas Ersson konstaterade i sin doktorsavhandling (2014), att det är kostnadseffektivt att distribuera plantor från plantskolan till planteringsmaskiner i sin odlingskassett. I ett sidoprojekt till avhandlingsarbetet designade studenter vid LTU ett plantmagasin som kunde laddas med odlingskassetter, Mag(asin)Mat(ning). Den tekniska lösningen av MagMat medger att magasinet fungerar med fler än ett planteringshuvud. Studenter vid Chalmers har därefter med stöd av SLU vidareutvecklat MagMat för mer generell montering på planteringsmaskiner.

Bilden av hur en kostnadseffektiv planteringsmaskin bör se ut har därmed klarnat. Med plantmagasin som laddas enhetsvis och med flera planteringshuvuden skulle produktiviteten kunna öka så pass mycket, att maskinell plantering blir billigare än manuell. Det kan också bli bättre, redan idag ger plantering i södra Sverige med Brackes P11 bättre resultat än manuell plantering efter harv.

Benjamin Bylund har nu i ett examensarbete vid LTU konstruerat en planteringsmaskin med tre planterings-/markberedningshuvuden som kan manövreras var för sig. Maskinen kan monteras på en grävmaskin eller en skogsmaskin. Markberedning görs i form av invers eller högläggning med en hydraulisk skopa. Bylund har utgått från Chalmerstudenternas automatiserade magasin. Planteringen görs med ett planteringsrör som sticks ner i marken. Plantorna trycks ut ur magasin/kassetter, som rymmer 80 plantor vardera. Beroende på terrängen och markförhållandena kan operatören avgöra om maskinen ska markbereda och sätta en, två eller tre plantor samtidigt. Tiden för att markbereda och sätta tre plantor samtidigt beräknas till sammanlagt 15 sekunder, vilket gör att maskinen skulle kunna ge manuell plantering en rejäl match. Än så länge befinner sig dock den trehövdade planteringsmaskinen på konceptstadiet. Innan en prototyp kan byggas krävs ytterligare utvecklingsarbete och urval av komponenter.