Tillbaks till arkivet

Toppplacering för SLU:s skogsfakultet!

November 8, 2016
skogsfak

Skogsfakulteten vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) placerar sig som nummer två i världen inom skogsforskning (forestry) enligt statistik från den vetenskapliga tidskriften Forest Ecology and Management.


Listan toppas av USDA, vars nätverk med forsknings­stationer i USA totalt sett har mycket större resurser för skogs­forskning än SLU.

-SLU är dock i topp bland universiteten, vilket känns glädjande!SkriverGöran Ståhldekan vid Skogsfakulteten på dekanbloggen

Det visar statistikfrån databasen Scopusför perioden 2011-2016 vilken baseras på antal publikationer och citeringar i vetenskapliga tidskrifter. I tabellen listas de femton främsta organisationerna efter antal publika­tioner. Nord­amerikas och Europas dominans är total. Något förvånande återfinns ingen asiatisk organisation på listan. SLU:sfrämsta konkurrenter inom universitetssfären är Oregon State University, University of Göttingen och University of British Columbia, som alla är välkända.


slu_140324_9192_vwr_200x300-200x300
Göran Ståhl, dekan vid Skogsvetenskapliga fakulteten, SLU.