Tillbaks till arkivet

Sydkoreanska studenter besökte Skogstekniska klustret

August 26, 2016
sykoreanska studenter

Två studenter från Sydkorea besökte Skogstekniska klustret i Vindeln måndagen den 22/8 för att ta reda på mer om svenskt skogsbruk och skogsteknik.Besöket ingick som en del i en kortare studieresa på temat skog och skogsteknik. Till vardags studerar de skog på College of Agriculture and Life Sceinces vid Seouls National University . Vid universitet delas det ut stipendier via programmet Global Challenger som ger möjlighet för studenter att besöka andra länder och organisationer för att lära sig mer och få nya perspektiv på jord- och skogsbruk.
-Det var väldigt nyfikna på vad klustret är för något och hur vi jobbar med samverkan mellan olika aktörer för att få till utveckling säger Maria Hedblom, vd för Skogstekniska klustret.
I Sydkorea finns en hel del skog som är mogen att avverkas men i dagsläget tas väldigt lite virke ur skogarna på grund av svårigheter som brant terräng, avsaknad av vägnät och många privata små skogsägare. Samtidigt finns en stor potential i att klara delar av energiförsörjningen med bioenergi från den egna skogen. Det här gör att det finns ett intresse i Sydkorea att försöka hitta lösningar för att kunna öka brukandet av skogen.
-I Sverige är vi duktiga på att sköta och bruka vår skog, men också på samverkan. Något som det finns ett stort intresse för i Sydkorea konstaterar Maria. Hon tillägger att det alltid är roligt och inspirerande att möta människor från andra länder och kulturer.

Läs mer om programmet Global Challenger