Tillbaks till arkivet

Sveaskogssatsningen lyckad innovationsmodell

January 25, 2016

Exempel på produkt: Biocombi, Vimek AB
Exempel på produkt: Biocombi, Vimek AB


Hösten 2007 tog Sveaskog initiativ till en 10-miljoners satsning för systemutveckling av skogsteknik riktad till Skogstekniska klustret. 27 projekt beviljades och av dessa har 13 projekt blivit produkter eller delar av produkter som har marknadsintroducerats eller på väg ut på marknaden.


Förutom att ett stort antal utvecklingsprojekt resulterat i nya produkter har satsningen också lett till att Skogstekniska klustret gått från nätverk till att företag (ekonomisk förening). Klustret har under processen utvecklats och gått vidare till att samverka ännu närmare forskning och universitet Detta har resulterat i att Skogstekniska klustret kunnat attrahera utvecklingsmedel från EU:s strukturfonder övre Norrland samt regionen och VINNOVA. Sveaskogssatsningen har från och med 2014 blivit ett nytt samverkansprogram där tre skogsbolag (Sveaskog, Holmen skog och SCA) är med och satsar. Det nya programmet har fått namnet SNI (Skogens Nya Innovationer). SNI pågår mellan 2014 – 2016 med möjlighet till 2 års förlängning.
-Vi har i SNI tagit tillvara lärdomar från Sveaskogsatsningen och också den satsningen är hittills mycket lyckosam, säger Maria Hedblom, vd för Skogstekniska klustret, som kommer att berätta mer om innovationsmodellen under Skogens Dag den 27 januari på Grand Hôtel i Stockholm.