Tillbaks till arkivet

Stort regionalt intresse för dialog om skogens framtid

October 2, 2015
hedblom och bucht
Moderator Maria Hedblom och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Foto: Emma Johansson.

Skogsnäringen står inför stora utmaningar vad gäller bl a marknad, konkurrens, miljöhänsyn och samhällsvärderingar. I likhet med andra länder behöver Sverige ett nationellt skogsprogram och arbetet med detta har nu startat med regionala dialoger i hela landet.Konferensen Skogens framtid, i Skellefteå, samlade ett hundratal intresserade från Norr- och Västerbotten.Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht inledningstalade.
Målet för det nationella skogsprogrammet är att skogen, ”Det gröna guldet”, på bästa sätt ska bidra till ekonomisk och miljömässig utveckling. Landsbygdsministern betonade att skogsprogrammet ska medföra en långsiktig satsning på skogens ekonomiska, ekologiska och sociala värden.
Moderator vid konferensen Skogens framtid var Maria Hedblom, Skogstekniska klustrets VD. Maria ledde även ett samtal med professor Urban Bergsten från SLU om Skogstekniska klustret och smart skogsteknik för framtidens bioekonomi.
Konferensen var en del i Skogsriket Västerbotten och Skogsriket Norrbotten. Ett flertal föredrag och workshops genomfördes, där viktiga inspel om skogsskötsel, bioekonomi, integration och mångfald diskuterades.

Läs mer på Skogsriket Västerbotten.