Tillbaks till arkivet

Stora hållbarhetsvinster om företagen i stället för produkter levererar en funktion

March 3, 2017

Färre produkter som utnyttjas mer effektivt innebär både sparade resurser och större nytta för kunden, skriver fem forskare vid Luleå tekniska universitet.


Nyligen lanserade regeringen en ny klimatreform med nollnettoutsläpp av växthusgaser som målsättning. En avgörande utmaning för att nå klimatmålet till 2045 handlar om hur vi med begränsade resurser kan tillfredsställa människors behov och förbättra välfärden för en ökande befolkning – utan att försämra miljön. Stora vinster i resurseffektivitet kan göras genom att ersätta nuvarande linjära affärsmodeller med cirkulära prestandabaserade, där funktion levereras i stället för produkter.

I dag görs affärer fortfarande i huvudsak på traditionellt sätt, där företag försöker optimera lönsamheten med hjälp av försäljning av produkter med tillhörande eftermarknad. Tio års forskning vid Luleå tekniska universitet har kunnat visa på signifikanta hållbarhetsvinster när företag i stället utvecklar, säljer och ansvarar för tillgänglighet av funktion.

Med så kallade funktionella produkter tjänar företagen, till skillnad från de föråldrade affärsmodellerna, inga pengar vid försäljningen eller på eftermarknad. När leverantören enbart får betalt för den funktion som levereras till kunderna skapas incitament för att utveckla resurseffektiva system som genererar mycket värde och låg risk för kunden över hela livscykeln.

Läs hela debattartikeln skriven avStaffan Lundström,Ylva Fältholm, Lars-Erik Lindgren,Mats Näsström och Magnus Karlbergpå Ny Tekniks webbplats:

http://www.nyteknik.se/opinion/kunskapsbrister-star-i-vagen-for-ett-fossilfritt-valfardsland-6828740