Tillbaks till arkivet

Spjutspetsprojekt om utvecklad användning av simulatorer i undervisning

April 5, 2016

Ljungbergsfonden investerar 5,6 Mkr i ett skogligt utvecklingsprojekt där Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Älvdalens Utbildningscentrum och Södra Viken tillsammans med tillverkare av skogsmaskiner och maskinsimulatorer ska se till att utveckla simulatorerna till ett mer fullständigt undervisningsmaterial.


Vid institutionen för skogens biomaterial och teknologi på SLU i Umeå arbetar man med arbetsmiljöfrågor för skogsmaskinförare.
– Projektet och det nätverk som nu bildas har stor potential och det är jättekul att vara med på tåget, säger Carola Häggström, forskare vid institutionen för skogens biomaterial och teknologi.
–Skogsbranschen är i stort behov av kompetenta skogsmaskinförare men många menar att det tar 5 år av utbildning och träning att bli effektiv och lönsam i jobbet. Simulatorerna gör det möjligt att träna på olika arbetsmoment i en säker miljö innan man tar steget ut i de riktiga skogsmaskinerna. Men vi vill ju såklart veta om eleverna tränar på rätt saker. Kan vi ytterligare utveckla pedagogiken hos både skolorna och i simulatorprogrammen kommer eleverna på naturbruksgymnasierna att nå ännu högre produktivitet när de går ut skolan och vara väl rustade för att ta anställning eller starta eget.

–Det är också viktigt att vi ser till elevernas helhetsförståelse för jobbet och att de förstår konsekvenserna av de val de gör, säger Tomas Lämås, docent vid institutionen för skoglig resurshushållning.Tomas arbetar med analys- och planeringssystemet Heureka som kan simulera skogliga skötselåtgärder och beräkna långsiktiga effekter av dessa.
-Vi vill hjälpa eleverna att förstå hur en skog de avverkat i simulatorn kan se ut om till exempel 10 eller 100 år.
– Med modern sensorteknik som markbaserad laserskanning finns det möjligheter att på sikt utveckla än mer realistiska datormodeller över skogen, säger Håkan Olsson som är professor i fjärranalys vid SLU.
– Det här är ett otroligt intressant spetsprojekt som är unikt i Sverige, kommenterar Sara Jons, VD på Ljungbergsfonden.Vår uppgift som fond är att utöver den ekonomiska investeringen bygga nätverk och initiera samverkan över utbildningsgränserna och industrin och det är det här projektet verkligen ett exempel på.

Vill du veta mer om projektet kontakta
Carola Häggström,Analytiker,Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU

carola.haggstrom@slu.se, www.slu.se/sbt