Tillbaks till arkivet

Skogstekniska klustret satsar på samverkan kring smart teknik

December 22, 2016

Pedro La Hera föreläser för intresserade klusterföretag. Foto: Lena Jonsson
Pedro La Hera föreläser för intresserade klusterföretag om smart teknik.


Skogstekniska klustret utvecklar plattformar för test och verifiering av smarta komponenter och funktioner tillsammans med forskare och studenter vid Luleå tekniska universitet (LTU) och Sveriges lanbruksuniversitet (SLU).


Under måndagen anordnade Skogstekniska klustret ett seminarium för klustermedlemmarna där Pedro La Hera, robotikforskare anställd av klustret och SLU, berättade om sin forskning och om automation i allmänhet. Många rynkade pannor syntes bland åhörarna då de ansträngde sig för att hänga med i föreläsningen. Vid diskussionen som följde Pedros föreläsning så konstaterade företagen att det här är ett mycket intressant utvecklingsområde, men det är komplicerat och därför känns det helt rätt att samverka inom det här området via klustret. Flera av företagen såg också möjligheter till olika utvecklingsprojekt utifrån sina egna företag.

-Vi bygger ett innovationssystem tillsammans med akademin här uppe i norr kring smarta komponenter och funktioner i den skogliga miljön. Den här teknologin har kommit för att stanna och för att klustermedlemmarna ska kunna hänga med är det viktigt att det finns kompetens att tillgå. Skogstekniska klustrets VINNOVA finansierade projektet ”SkogsBiosmart” kommer bland annat bidra till att stärka kompetensen genom att en post doc tjänst placerad vid SLU kan finansieras via projektet, säger Maria Hedblom, VD för Skogstekniska klustret.


Under våren kommer också två SIRIUS projekt vid LTU att genomföras i samverkan med SLU och Skogstekniska klustret. Studenterna kommer att få i uppdrag att bygga upp och utveckla två plattformar som kommer att kunna användas vid test och verifiering av smarta komponenter och funktioner. Den ena plattformen kommer att baseras på en Elforest B12-skotare som klustret köpt av Holmen skog och den andra kommer att utgöras av en ”markdrönare” som studenterna kommer att bygga ihop efter de konstruktioner som gjorts i tidigare SIRIUS och examensarbetesprojekt vid LTU. Projekten möjliggörs genom finansiering via Kempestiftelserna och projekt Smart innovation som bland annat delfinansieras av EU:s regionala utvecklingsfond.