Tillbaks till arkivet

Skogstekniska klustret medverkar vid skogssatsning i Japan

March 16, 2016


Foto från seminariet den 17 mars i Tokyo på temat Hållbart skogsbruk. Lennart Ackzell LRF skogsägarna talar. På bilden syns Magdalena Andersson, Västerbottens landshövding och bredvid henne ambassadör Magnus Robach. Seminariet blev väldigt lyckat. Fotograf Maria Hedblom.
Foto från seminariet den 17 mars i Tokyo på temat Hållbart skogsbruk. Lennart Ackzell LRF skogsägarna talar. På bilden syns Magdalena Andersson, Västerbottens landshövding och bredvid henne ambassadör Magnus Robach. Seminariet blev väldigt lyckat. Fotograf Maria Hedblom.


Skogstekniska klustret och flera av medlemsföretagen medverkar i den svenska skogssatsningen Treasures of the Forest i  Tokyo 8-20 mars. Syftet är att utbyta erfarenheter och utforska samarbetsmöjligheter mellan Sverige och Japan.


– Det blir intressant att utbyta kunskap och se om det finns möjlighet till olika samarbeten med Japan. Vi har mycket att dela med oss av när det gäller utveckling och innovationer inom skogsteknik, säger Maria Hedblom, vd Skogstekniska klustret. Maria och Martin Ärlestig, fabrikschef Komatsu Forest och ordförande för Skogstekniska klustret kommer att hålla varsin presentation under seminariet på temat Hållbart skogsbruk den 17 mars.Mitsuru Ueno vdoch koncernchef för Komatsu Forest kommer att närvara tillsammans med Martin. Flera av Skogtekniska klustrets övriga medlemsföretag deltar också i seminariet.

- I Japan finns en stor potential för Oryx världsledande simulatorlösningar, säger Clarence Jacobson, CEO Oryx simulations som reser till Japan tillsammans med Francesco Pietroni, Oryx Key account manager för Komatsu. Förutom att delta i seminariet kommer Clarence och Francesco också passa på att göra kundbesök under resan. Ett liknande upplägg har Gunnar Bålfors, vd för Indexator Rotator som säger:
-Genom att delta i seminariet utvidgar vi vårt nätverk i Japan. Under seminariet kommer jag exempelvis att få träffa forskare och myndighetspersoner. Sedan är det ju bra att också kunna passa på att göra kundbesök.

Skogen är viktig för Västerbotten och från länet deltar bland andra Magdalena Andersson, landshövding, Karin Ljung, Sveriges lantbruksuniversitet och Staffan Norin, Skogsstyrelsen.

Skogsindustriernas vd Carina Håkansson och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht inledningstalar.


rotator
Gunnar Bålfors ser en potentiell marknad för Indexators världsledande rotatorer i Japan.


Ska främja svensk näring i Japan

Bakom arrangemanget står Sveriges ambassad, Business Sweden och Tillväxtanalys i Japan. Satsningen ska stärka dialogen mellan länderna inom bland annat hållbarhetsfrågor, stora träbyggnader och nya applikationer. Arrangörerna vill främja svensk skogsrelaterad näring i Japan och bilden av Sverige som ett land i framkant inom miljö och skogsbruk. Arrangemanget har fyra huvudteman:
• Bygga i trä
• Bioenergi
• Biomaterial
• Hållbart skogsbruk

Mer om satsningen:
Pressmeddelande Sveriges ambassad i Tokyo

Pressmeddelande regeringen