Tillbaks till arkivet

Skogstekniska klustret har hållit stämma

May 26, 2017

Den 10 maj höll Skogstekniska klustret sedvanlig årsstämma.


Vid stämman hälsades Josef Alenius ny VD på Hultdin System välkommen till klustret och valdes sedan in som ny ordinarie styrelseledamot. Ove Persson, Olofsfors, valdes till ny revisor och Mats Ängquist, Cranab, till revisorssuppleant.

Hans Eliasson, ordförande i Cranab, avtackades liksom Åke Karlsson som varit revisor i föreningen. Johan Ridderstråle, tidigare VD vid Hultdin system, lämnar också styrelsen men kunde inte närvara vid stämman och avtackas därför vid ett senare tillfälle.


Skogstekniska klustrets nya styrelse

Ordförande:  

   Martin Ärlestig, Komatsu forest


Ordinarie ledamöter:  

           Josef Alenius, VD Hultdin System


Göran Nyberg, Olofsfors
Maria Hedblom, Sparbanksstiftelsen Norrland
Anders Strömgren, Cranab
Gunnar Bålfors, Indexator Rotator
Urban Bergsten, SLU
Josef Alenius, Hultdin System


Suppleant:   Klas-Håkan Ljungberg, Bracke Forest