Tillbaks till arkivet

Skogstekniska klustret gör inspel till nationella skogsprogrammet

October 8, 2015
mariahedblomskogsnolia

Arbetet med Sveriges första nationella skogsprogram leds av landsbygdsministern och ett programråd. Det operativa arbetet sker i fyra arbetsgrupper.

–Det känns både viktigt och spännande att få vara med och ge inspel till det nationella skogsprogrammet, säger Maria Hedblom, Skogstekniska klustret VD, som ingår i arbetsgruppen för internationella skogsfrågor.


I arbetsgruppen ingår ett tiotal personer från hela skogens värdekedja exempelvis skogsägare, skogsföretag, kyrkan, miljö- och biståndsorganisationer. Arbetsgruppen inledde sitt arbete i september med en kick-off. Det nationella skogsprogrammet ska bidra till att stimulera flera andra strategiska satsningar och politikområden som till exempel klimat och miljömål, landsbygdsutveckling, nyindustrialisering, utveckling av export, besöksnäring med mera.

–Departementet har verkligen ansträngt sig för att få till en så bred sammansättning som möjligt. Man har också försökt att få till en någorlunda bra fördelning mellan kvinnor och män i grupperna, säger Maria som ser fram emot en mycket spännande process.

I den internationella gruppen kommer bland annat förslag kring exportfrämjande insatser, svensk kunskap i global samverkan och svenska prioriteringar för internationellt/EU-samarbete kring hållbart brukande av skog att diskuteras. Arbetsgruppens arbete ska utgöra underlag för den slutliga utformningen av det nationella skogsprogrammet. Målsättningen är att presentera en delrapport från gruppen under december 2015 och en slutrapport 1 oktober 2016. Mer om arbetet med nationella skogsprogrammet och arbetsgrupperna på regeringskansliets hemsida


Skogen - Det grona guldet

Skogen – det gröna guldet


Visionen för det nationella skogsprogrammet är att skogen – ”det gröna guldet” - ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.

Regeringen arbetar i bred dialog och processen för att ta fram programmet beräknas ta 2-3 år. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht reser ut i regionerna för att delta i dialogmöten med olika intressenter. Den 24 september hölls ett sådant dialogmöte för Norr- och Västerbotten under den regionala hållbarhetskonferensen. Mer om det och konferensen finns att läsa på Skogsriket Västerbottens hemsida.
http://www.skogsriketvasterbotten.se/Sv/nyheter/2015/Pages/dialog-om-det-nationella-skogsprogrammet-i-skelleftea-med-landsbygdsministern-.aspxFoton: Svante Adelhult