Tillbaks till arkivet

Skogskollo för tjejer förändrar bilden av skogsbranschen!

August 9, 2016

DSC_4047
Glada deltagare vid Skogskollot i Jämtland. Foto: Mikael Frisk

Normen i skogssektorn är och har under lång tid varit en medelålders vit man. Genom att låta unga tjejer få en mer nyanserad bild av skogssektorn via Skogskollo så ska det bli lättare att attrahera fler kvinnor.-Skogskollo för tjejer innefattar inte bara själva kollona utan vi försöker också att kompetenshöja de aktörer som tjejerna träffar under Skogskollo, säger projektledare Lena Jonsson, Skogstekniska klustret. Det är ett sätt att bidra till att förändra branschen till att bli mer modern och inkluderande. Vi vill ju att skogen ska bli en möjligheternas arena för alla!

Den 21 juni anordnades en utbildningsdag med Helena Österlind, Klabböle konsult för kolloledare och företag som medverkar under Skogskollo i Västerbotten och Västernorrland. Ett tjugotal deltagare deltog och det kom fram mycket bra synpunkter och idéer.

-Utbildningsdagen blev mycket lyckad och inspirerande konstaterar Lena. Det finns ett värde av att träffas och diskutera de här frågorna med andra.


Skogskollo 2016Under 2016 har antalet Skogskollon utökats och omfattar nu nästan 100 platser. Detta har blivit möjligt, dels för att det finns ett stort intresse av att få vara med på Skogskollo, dels för att det är fler sponsorer som stödjer verksamheten. Lite mer information om hur vi bor och vad vi gör på respektive kollo får du om du klickar på länkar

Skogstekniska klustret, Skogen i Skolan i Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Västra Götaland, Torsta Naturbruksgymnasium och RyssbyGymnasiet anordnar operativt kollona. Skogskollo för tjejer stöds också av en massa Skogskollokollokompisar.