Tillbaks till arkivet

Skog ska brukas – invigning av Skogsnolia 2015

June 13, 2015
12_avverkning

Sveaskogs ordförande, f d statsminister Göran Persson fick applåder när han invigde Skogsnolia och talade under temat ”Skog ska brukas”. Skog har brukats i Sverige under lång tid med mycket stor framgång, svenskt skogsbruk är en succéhistoria. skogen är räddningen för jobb, klimat samt balansen mellan stad och land.


Göran Persson

–Vi lever av skogsbruk i Sverige, det är ryggraden i vår export och det är det som håller glesbygd och landsbygd levande på ett helt unikt sätt, sa Göran Persson. Tänk bort skogsbruket och den redan hårt trängda landbygden går en väldigt dålig utveckling till mötes.

Skogsbrukets metoder kritiseras men ingen kan förneka att det nu står mer skog i Sverige än någonsin, det växer så att det knakar ute i skogarna och just nu byggs förråden upp och svensk skogsnäring kommer att se att det blir så framöver i ännu större utsträckning.

–Det hot jag kan se här är att den skogsindustri som ska ta hand om skogsråvaran och använda den för industriell verksamhet, den håller inte jämna steg med tillväxten i skogen, sa Göran Persson. Det växer i skogen så att det knakar men det knakar i skogsindustrin därför att det inte växer. Där är problemet i ett nötskal. Just nu investerar skogsindustrin men under lång tid har man levt på gamla investeringar.

-Man har sugit ut det mesta ur investeringarna och på det sättet fått en successivt åldrad skogsindustri, sa en kritisk Göran Persson. Det hjälper inte att vi har världens bästa skogsbruk om det inte finns en industri i andra änden som kan ta råvaran.

Göran Persson menade att det är utomordentligt viktigt att Sverige kommer framåt i skogsindustriell utveckling och att det nya som kommer förbrukar samma volymer som det gamla som går bort.

-Det är jättebra om vi kan göra vanilj av rutten granved men det blir aldrig några stora volymer. Det är de stora volymerna som har varit förutsättningen för det aktiva skogsbruket. Jag blir upprörd när jag möter människor med starkt naturengagemang, starkt biologisktintresse som kommer till slutsatsen att skog ska skyddas. Men om Sverige ska bidra till klimatutvecklingen måste vi bruka vår skog. Det är vårt moraliska ansvar.

–Det är vårt stora bidrag till en internationell kampanj mot klimatförändringen. Att bruka skog innebär att man binder koldioxid under den tid som skogen växer men också ser till att man ersätter produkter med sådant som är baserat på skogens råvara. Stål och betong kan ersättas med trä och då kommer vi till slutsatsen: bygg mer i trä, nu kan vi utveckla virke som är brandfast.

Göran Persson ansåg att det är konstigt att Sverige som är en av världens skogrikaste länder inte bygger mer i trä än vad som är fallet. Skog ska brukas, hus ska byggas, trä ska användas. Hela klimatfrågan står och faller med om världen kan utveckla ny teknik och I Sverige måste den ligga kopplad till skogen.


Centrum för världens bästa skogliga forskning


Även Maria Hedblom, vd för Skogstekniska klustret invigningstalade på Skogsnolia. Hon framhöll att mässans besökare befinner sig i ett skogligt kraftcentrum.

– Detta är centrum där världens bästa, mest citerade skogliga forskning bedrivs, men också världsledande forskning inom automation, simulering och design tillsammans med världsledande företag inom skogsteknik, sa Maria Hedblom.


Maria Hedblom

– Många personer tycker säkert att vi befinner oss i periferi, men vi befinner oss i centrum, fortsatte Maria Hedblom. Det som gör detta centrum unikt är insikten om samverkan. Flertalet av de företag och organisationer som samverkar har också förstått värdet av jämställdhet, något som är ett ovärderligt verktyg för att utvecklas lönsamt och dynamiskt, säger hon.

Maria Hedblom menade att innovationsmiljön ger goda förutsättningar.

– Vi har lyckats bra med att återställa den klassiska utvecklingstriangeln, sa hon och pekade på det femtiotal utvecklingsprojekt som bedrivits, många i samverkan med skogsbolag och forskningsinstitutioner.

Maria Hedblom lyfte också fram skogssektorns stora utmaning, att klara övergången till en bioenergi där industridelen behöver hitta förnyelsebara ersättningar till fossilbaserade produkter.

– Utmaningen ligger också i att göra det med en lönsamhet som motsvarar dagens. Samtidigt är världen är full av möjligheter och här har vi förmånen att befinna oss i centrum bland entusiastiska, engagerade och kunniga företagare.