Tillbaks till arkivet

Rekreation och näringsliv kan samsas i skogsbruket

August 25, 2015
Skogens dag
Foto: Svante Adelhult

För sjuttonde året i rad firades lördag den 22 augusti Skogens dag på Gammplatsen i Lycksele. Skogstekniska klustrets Vd Maria Hedblom invigningstalade för de omkring tusen besökarna, som i högsommarväder bjöds på ett späckat program fyllt av utställningar, marknader, tävlingar och underhållning. Skogens dag vänder sig till alla som är intresserade av skog, natur och kultur i vid bemärkelse.


Invigningstalaren Maria Hedblom vill beskriva sig själv som en person som utvecklats från trädkramare till innovationsutvecklare av maskiner och teknik för skogsavverkning.

”Jag minns hur förskräckt jag blev som barn när vi fick ett kalhygge nästan in på husknuten och hur hela byn engagerade sig att städa upp och ta hand om allt ris, som vi tyckte att entreprenören lämnat efter sig.”

Det kan verka motsägelsefullt att Maria Hedblom idag är Vd för Skogstekniska klustret och vurmar för avverkningsteknik.

Miljön är viktig för mig, menar Maria. Hon önskar att fler städer än Skellefteå och Växjö inför träbyggnadsstrategier. Att vi betong allteftersom byts ut bet mot trä. Att ännu mer möbler tillverkas i trä i stället för plast.

Trä är en långsiktigt hållbar och förnyelsebar produkt som dessutom binder koldioxid. Ett trähus binder koldioxid. Växande träd är det som binder koldioxid bäst och därför bör vi för miljöns skull fortsätta bruka skog. Vi hjälper miljön genom att avverka och genom att tillverka miljövänliga produkter. Men vi ska också se till att vi har skog som ger oss den rekreation som vi behöver. Allt detta behöver inte vara motsägelser. Bevara betyder inte – inte röra – bevara betyder skötsel och omsorg. Rekreation och näringsliv kan samsas i skogsbruket.

På Skogsmuseet i Lycksele kan man följa utvecklingen genom fantastiska och unika utställningar. Man kan se vilket hårt liv det har varit att verka i skogen och man kan förstå att det inte bara varit ett hårt liv, många har under årens lopp i skogsarbete fått sätta livet till i otäcka olyckor. Men hur ser morgondagens skog ut med tanke på global uppvärmning och jordens ökande befolkning? Hur ska morgondagens skogsmaskin se ut som tar ut virke till hållbara produkter samtidigt som Sverige har fina skogar som växer och binder koldioxid?

Avslutningsvis ville Maria framhålla att Sverige behöver ett nationellt skogsmuseum – i Lycksele, som ligger i skogslänet Västerbotten. En historiskt och genuin och trovärdig plats som ligger nära Umeå universitet och SLU med dess skogsfakultet.

Årets Skogens Dag arrangerades av Sveaskog, Holmen Skog, Mera Skog, Svenska Skogsplantor, SCA Skog, Norra Skogsägarna, Martinsons, Skogsmuseet, Lycksele Hembygdsgille, Lycksele sameförening,Studieförbundet Vuxenskolan och Medborgarskolan.