Tillbaks till arkivet

Påminnelse ! Jämställdhetsutbildning för personer i ledande befattning

November 5, 2015
toppbild41

Hur blir kunskaper om jämställdhet konkreta handlingar i verksamhet?


Välkommen till ett utbildningspass om jämställdhet i teori och praktik!Du får en introduktion till jämställdhet- och genusteori och tonvikten ligger påhur dessa kunskaper kan användas konkret i vardagen. Fokus är på ledningsstyrtjämställdhetsarbete varför målgruppen är chefer, nyckelpersoner, processledaremfl som är involverade i olika typer av utvecklingsfrågor på sin arbetsplats. Vi sergärna att det kommer två personer från varje företag då det är till stor fördel fördet fortsatta arbetet på arbetsplatsen.

Efter passet ska du som deltagit veta mer om sakområdet jämställdhet och om genusteorier samt tagit del av konkreta sätt att arbeta med jämställdhet på. Du ska ha fått stöd i att relatera jämställdhetsperspektivet till din egen verksamhet
och idéer om hur du i din verksamhet kan påbörja eller vidareutveckla jämställdhetsarbetet hos dig.Tag chansen!

Utbildningstillfället erbjuds exklusivt för Skogstekniska klustrets företag. Utbildningspasset kommer att ledas av Maria Johansson, Luleå tekniska universitet och Helena Österlind, Klabböle konsult. Utbilningspasset är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe.

När? 16/11 klockan 13.30-17.00

Var? Lumaf Företagscenter, N Obbolavägen 89.


Anmäl dig senast den 9/11 till Maria Hedblom, 070-2365435

Aktiviteten genomförs inom ramen för projekten "Smart innovation" och "Inkluderande tillväxt i skogssektorn genom innovativ samverkan" . Projekt "Smart innovation" drivs av Skogstekniska klustret i samarbete med SLU och finansieras av Europeiska regionala fonden, Region Västerbotten, universitet och kommuner. Projekt "inkluderande tillväxt i skogssektorn" drivs av Luleå tekniska universitet i samarbete med bland andra Skogstekniska klustret, Klabböle konsult och Sveriges lantbruksuniversitet. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Länsstyrelsen i Norrbotten och Region Västerbotten. Mer info om projektet