Tillbaks till arkivet

Olofsfors och Iggesund Forest samsas i monter 3017 på Skogsnolia och visar lönsamma nyheter

June 8, 2015

Olofsfors är den världsledande tillverkaren av band för skogsmaskiner. Vid drivningar ska virket fram, men inte till priset av allvarliga markskador.

Eco Tracks County

En av skogsbrukets stora utmaningar är att undvika körskador vid avverkning. Med band från Olofsfors minskar spårdjupet, markgreppet blir bättre och skotarens lastkapacitet ökar. Lägre marktryck reducerar markskadorna. Maskin och däck slits mindre. ECO-TRACKS konstruktion, med ett högt placerat länksystem, reducerar rullmotståndet avsevärt jämfört med konventionella band. Den nya generationen tvärjärn med utdragna och uppvikta sidor ger ännu lägre marktryck och egenskaper som skonar marken ytterligare. Olofsfors erbjuder flera olika dimensioner på länksystemet i ett brett utbud av bandmodeller för många olika markförhållanden. En överlägsen uppsättning kvalitet och prestanda, som ger färre driftstopp och ökad produktivitet. En klar win-winsituation: Bra för maskinen och bra för naturen. Temat för SMF Skogsentreprenörerna medverkan på Skogsnolia är minskade körskador. Därför blir det nya moment och inslag i Skotar-SM och Olofsfors har försett skotarna med sina skonsamma band.

 

Iggesund Forest är Skandinaviens största tillverkare av maskinsvärd till mekaniserad avverkning i skogsbruket.

Energy Harvester Bar

Det nya Energisvärdet är framtaget för avverkning i oröjd eller dåligt röjd skog, energiskogsavverkning, samt gallring där undervegetation ofta ställer till problem. Idén bygger på att det i toppen av svärdet sitter speciella sköldar som styr kedjan och därmed minimerar risken för kedjeavhopp, som i vissa förhållanden kan vara ett stort problem för entreprenören. En del entreprenörer som avverkar i oröjd skog har idag upp till 6 kedjeavhopp/dag på sitt svärd. För en entreprenör som kör skördaren i tvåskift fem dagar i veckan kan därför tidsvinsten med ett Energisvärd bli avsevärd.

Skogsnolia är sedan 1984 en av de viktigaste skogsmässorna i Sverige med drygt 200 utställare och 14 000 besökare. 2015 års Skogsnolia arrangeras 11-13 juni i Hörnefors, tre mil söder om Umeå.