Tillbaks till arkivet

Olofsfors AB investerar 70 miljoner

December 17, 2015
Olofsfors

Olofsfors AB i Nordmaling har hunnit fylla 250 år men fortsätter att satsa stort. Nya miljoninvesteringar ska stärka företaget på marknaden och möjliggöra fler anställningar.


– Det här känns både viktigt och betydelsefullt för Olofsfors framtid. Vi tror att satsningen kommer att gynna alla våra produktområden och ge upphov till fler investeringar på sikt, säger Göran Nyberg, vd på Olofsfors AB.

Styrelsens beslut innefattar en utbyggnad av Olofsfors-fabriken med 1800 kvadratmeter samt en ny vägstålslinje. Den totala investeringen beräknas uppgå till 70 miljoner och är del 1 i en större investeringsplan.

Planen är att fördubbla kapaciteten på vägstål samt att kunna tillverka alla vägstålsprodukter i en och samma anläggning. Den totala investeringen väntas uppgå till omkring 42 miljoner kronor. I samband med utbyggnaden görs också en slitstålssatsning som innebär ökad kapacitet med hjälp av fler och nya maskiner. Detta för att bli ännu snabbare, effektivare och mer konkurrenskraftig på marknaden.

– Vi kommer även fortsättningsvis att investera inom bandområdet. Syftet är framförallt effektivisering samt hemtagning av utlagda processer, säger Göran Nyberg.

De ökade volymerna och förändringarna kommer att leda till nyanställningar framöver. Läs mer om nyheten