Tillbaks till arkivet

Nyupptäckta proteiner nyckel för att designa träd

October 20, 2015

Edouard Pesquet och Delphine Ménard, forskare inom Bio4Energy som ansvarat för studien. Foto: Anna Strom
Edouard Pesquet och Delphine Ménard, forskare inom Bio4Energy som ansvarat för studien. Foto: Anna Strom

Ett internationellt forskarlag som letts från Umeå universitet har identifierat 605 proteiner som styr ett träds uppbyggnad av biomassa. Upptäckten öppnar nya möjligheter att specialdesigna träd, till exempel för tillverkning av biodrivmedel och ”gröna” kemikalier.

Växtbiologer har länge försökt få träd att producera stora mängder biomassa vars beståndsdelar på ett enkelt sätt kan utvinnas. Syftet är att i nästa steg kunna producera biodrivmedel, förnybara kemikalier och biobaserade material på ett effektivt sätt.

Ett internationellt forskarlag som letts från Umeå universitet har använt en hittills oprövad metod i denna typ av forskning. De fann då 605 olika proteiner som arbetar med att bygga upp biomassan från cellens kärna. De såg också att de flesta av proteinerna har en egen uppgift som inte överlappar med de andras.

Enligt forskarna är detta en betydande upptäckt som öppnar helt nya möjligheter att påverka specifika funktioner hos växtcellen, till exempel att kunna specialdesigna träd för tillverkning av bioraffinaderiprodukter. Fynden publiceras nu i den ansedda vetenskapliga tidskriften The Plant Cell.

Upptäckterna är nödvändiga för att forskare runt om i världen skall kunna gå vidare i sina försök att på ett effektivt sätt utvinna biomassa ur träd för tillverkning biodrivmedel, förnybara kemikalier och material.