Tillbaks till arkivet

Nytt test- och utbildningsområde för Bracke Forest

April 29, 2016
BrackeForest_Provkorningsmark

Bracke Forests nya område för testkörning och utbildning är snart klart att tas i bruk. Det ger möjligheter att i tidigt skede testa markberedarnas funktioner i den rätta miljön.


Det var under förra året som diskussionen inleddes med Bräcke kommun om att få ta en knapp hektar i anspråk för maskintester. Nu under våren kommer alltså den skogsdunge som ligger mellan två industrifastigheter att förvandlas till ett testområde för markberedning. Det är ett otroligt viktigt steg i vårt fortsatta utvecklingsarbete att få möjlighet att testa våra maskiner i deras rätta miljö – skogen. Framför allt så kommer vi i tidigare skeden att kunna testa nya funktioner och inställningar samt naturligtvis helt nya prototyper. Det nya testområdet ligger bokstavligen alldeles utanför våra portar. När vi säljer och monterar nya maskiner så utbildar vi oftast entreprenörer och förare på plats här hos oss i Bräcke. Nu kommer vi att ha möjlighet att kombinera teori och praktik på ett bättre sätt. Så det nya testområdet kommer att höja nivån på många delar i vår verksamhet. Bracke Forest AB:s produktchef Urban Pålsson tog emot när kommunstyrelsens ordförande i Bräcke kommun Sven-Åke Draxten var på besök och inspekterade det blivande testområdet. Båda är mycket nöjda att man genom relativt små insatser kan göra stor skillnad för ett lokalt företags fortsatta utveckling.