Tillbaks till arkivet

Ny styrelse för Skogstekniska klustret

May 11, 2016

Vid stämman som hölls i Vindeln den 10 maj valdes en ny styrelse för Skogstekniska klustret ekonomisk förening.

Nya ordinarie ledamöter i styrelsen är Maria Hedblom, vd Skogstekniska klustret, Gunnar Bålfors, vd Indexator Rotator och Anders Strömgren, vd Cranab.


Gunnar BÃ¥lfors, Indexator Rotator
Gunnar Bålfors, Indexator Rotator

Maria Hedblom, Skogstekniska klustret
Maria Hedblom, Skogstekniska klustret

Anders Strömgren, Cranab

Övriga i Skogstekniska klustrets styrelse är:


Martin Ärlestig, Komatsu forest, 
ordförande


Göran Nyberg, Olofsfors,
vice ordförande

Urban Bergsten, SLU,  ledamot

Johan Ridderstråle, Hultdins, ledamot


Hans Eliasson, Cranab,
suppleant


Klas-Håkan Ljungberg, Bracke Forest,
suppleantOm Skogstekniska klustret


Elva företag i skogsmaskinbranschen bildar Skogstekniska klustret, som bedriver skogsbrukstekniskt process- och utvecklingsarbete i nära samarbete med akademi, forskare och skogsbolag. Genom klustrets jämställdhetsarbete ska den traditionella synen på skogssektorn förändras. Genom att vara den främsta innovatören inom svensk skogsmaskinteknik ska klustret attrahera världens främsta forskare. I samverkan med akademin uppfinner vi morgondagens skogsmaskin. I klustrets företag arbetar 1 100 personer. Därmed svarar klustrets medlemsföretag för hälften av sysselsättningen inom skogsmaskinbranschen i Sverige. Företagen finns från Malå i norr till Grangärde i söder. Företagen tillverkar skogsmaskiner eller är direktlevererande komponenttillverkare till skogsmaskiner. De företag som ingår i Skogstekniska klustret är: Bracke Forest, Cranab, Elforest, Hultdins, Iggesund Forest, Indexator Rotator, Komatsu Forest, Log Max, Olofsfors, Oryx och Vimek.

För mer information kontakta


Martin Ärlestig, ordförande
090-70 95 37
070-399 31 55
martin.arlestig@komatsuforest.com

Maria Hedblom, vd
Mobil: 070-236 54 36
E-post: maria.hedblom@skogstekniskaklustret.se