Tillbaks till arkivet

Nationella skogsprogrammet ute på remiss

September 23, 2016

Maria Hedblom, Skogstekniska klustret Lina Palm/Hans Djurberg , SCA Håkan Dahlfors, Business Sweden Marie Simonsson, Skogsägarföreningen Norrskog Lennart Ackzell, LRF skog Jerker Thunberg, Sida Johan Lindman, Stora Enso Per Larsson, WWF Max Enander, Svenska kyrkan Jonas Rönnberg, Föreningen Skogen Jakob Lundberg, We Effect
Deltagare och sekretariat i Arbetsgrupp 4- Internationella skogsfrågor.


Arbetet med det nationella skogsprogrammet gick den 1 september in i nästa fas då underlagsrapporterna från de fyra arbetsgrupperna lämnades över till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. 


-Utifrån de fyra rapporterna kommer ett slutligt förslag till skogsprogram att tas fram och förhoppningsvis leder det till att en proposition eller skrivelse lämnas in under våren 2017, säger Maria Hedblom, Skogstekniska klustret, som själv varit med och jobbat i arbetsgruppen för Internationella skogsfrågor.

Några av de rekommendationer som arbetsgruppen tagit fram är att Sverige ska etablera skogen som en profilfråga i svensk utrikespolitik och inrätta en organisation för internationella skogsfrågor.

Arbetsgruppernas underlagsrapporter har nu skickats ut på remiss till ca 150 organisationer, företag och myndigheter och det är öppet för alla som vill att komma med synpunkter. Regeringen vill ha in synpunkterna senast den 12 november 2106. Underlagsrapporterna finns att hämta på http://www.regeringen.se/rapporter/2016/09/underlagsrapporter-till-arbetet-med-det-nationella-skogsprogrammet/