Tillbaks till arkivet

Möjligheternas skog

January 30, 2015
Sven-Eric Bucht
Landsbygdsminister Sven-Eric Bucht. Foto: Emma Johansson

Sverige ska främja en utveckling där branscher förs samman och utvecklar nya produkter från biomassa, exempelvis kemikalier, energi och konstruktioner. Det budskapet lämnade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht vid Skogens Dag på Grand Hôtel.

”Möjligheternas skog” var temat för årets upplaga av Skogens dag i anslutning till Västerbottensveckorna på Grand Hôtel i Stockholm. I Västerbotten möts innovationer, spetsforskning och mångårig erfarenhet av skogsbruk.
Dagens inledare, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, betonade att tillväxt t är beroende av samspel mellan det gamla och det nya, mellan branscher och teknologier, mellan offentligt och privat, mellan internationellt och lokalt, mellan kvinnor och män, mellan proffs och lekmän. När olikheterna möts, då tänks det mycket nytt.
–Sverige ska ha ett hållbart skogsbruk med bevarande av biologisk mångfald och ekosystem, sa landsbygdsministern.
–Vårt lands yta täcks av nästan 70 % skog. Nästan 60 000 personer inklusive underentreprenörer skapar tillsammans nästan 200000 arbetstillfällen. Det är inte illa, det är en väldigt viktig bransch och det finns en väldig potential. Skogsindustriernas analys visar att vi kan få 20-25000 nya jobb inom skogen om vi hanterar vår skog på ett bra sätt


Skogen en förnybar resurs

Sverige är världens tredje största exportör av sammanlagt papper, massa och sågade trävaror. Exportvärdet är 120 miljarder kronor. Skogen är också grunden för det hållbara biobaserade samhället. Biomassa är en förnybar resurs med en gigantisk utvecklingspotential som kan ersätta fossila råvaror vad gäller energi och produkter.

– Bioinnovation, Vinnovas nya strategiska innovationsprogram för biobaserade material, produkter och tjänster, kommer att ge Sverige en stark ställning globalt inom den biobaserade ekonomin, ansåg landsbygdsministern.

Programmet koordineras av skogsindustrierna och stöds av över 60 organisationer. Programmets utgångspunkt är samarbete över branschgränser inom främst skogsindustri, kemi och textil. Tillsammans satsas 50 miljoner per år.


Beröm till Skogstekniska klustret

–Jag vill också berömma Skogstekniska klustret för den jämställdhetsstrategi som ni jobbar med i syfte att både kvinnor och män ska inse den potential som finns i skogen och de karriärmöjligheter som finns. Det är viktigt att skogen kan rekrytera från hela Sveriges befolkning, både kvinnor och män.

–För övrigt är det inte många som tänker på att skogsägandekvinnor är den största gruppen kvinnliga företagare som finns i Sverige. Tillsammans äger kvinnorna 3,5 miljoner hektar skog till ett uppskattat värde av 65 miljarder kronor.


Nationellt skogsprogram på gång

Finland har haft ett nationellt skogsprogram i tiotals år. Den 26 januari sedan lades i Norge fram förslag till ett skogsprogram på regeringens bord. Nu är även Sverige i startgroparna.

–Regeringen tar nu sitt ansvar och fortsätter arbetet med skogspolitiken utifrån ett nationellt skogsprogram, en långsiktigt samlad strategi för skogen och för hela skogens värdekedja, lovade landsbygdsministern. Detta arbete sätts igång nu under våren 2015.

–För mig som minister för de gröna näringarna är skogen. Det är viktigt att få träffa er och ha en dialog, det utgör en grund för den skogspolitik som jag och regeringen vill driva i framtiden.


Skogens Dag arrangeras av Skogstekniska klustret, länsstyrelsen Västerbotten, SLU och Umeå universitet med stöd av Tillväxtverket, Region Västerbotten, Region Gävleborg, Luleå Tekniska universitet samt kommunerna Umeå, Vindeln, Örnsköldsvik, Hudiksvall, Malå och Bräcke.