Tillbaks till arkivet

Miljöpris till Komatsu Forest

January 29, 2015
Komatsu_845_IMG_1~__H
Den nya kraftfulla E3 motorn på Komatsu 845 klarar de hårda miljökraven enligt emissionsbestämmelserna Euromot stage4/epa tier 4 final som numera gäller.

Komatsu Forest har tilldelats Umeå kommuns miljöpris för 2014. Priset motiveras av företagets framgångsrika och strategiska utvecklingsarbete för att både produkter och processer ska hålla högsta miljöstandard.Michael Lundstedt, som arbetar med miljöfrågor på Komatsu Forest, säger att miljötänket genomsyrar allt arbete på företaget och att de i sitt kvalitetsarbete letar efter förbättringar som skapar både miljömässiga och ekonomiska vinster.

– Miljöaspekten ingår i vårt kvalitetsarbete och det är därför något vi jobbar med dagligen, säger Michael Lundstedt.

Det finns flera fokusområden för miljöarbetet på fabriken. Ett område är att få ner energiförbrukningen för lokalerna genom olika åtgärder som närvarostyrda lampor, värmeväxlare med mera. Idag är Komatsu Forests produktion helt klimatneutral; företaget köper grön el och återför samma energimängd till systemet i form av återvunna material från produktionen.

Ett annat fokusområde är kemikalier, både de som används i produktionsprocessen och i de färdiga skogsmaskinerna.

Även på produktutvecklingssidan arbetar företaget för att skogsmaskinerna ska vara så miljövänliga som möjligt. Förutom att följa lagar och krav är utgångspunkten för arbetet kundernas önskemål om bränslesnåla motorer med så lite utsläpp och miljöpåverkan som möjligt.

Kommunens motivering till priset:

”Umeå kommuns miljöpris 2014 har tilldelats Komatsu Forest för ett framgångsrikt och strategiskt utvecklingsarbete avseende produkters och processers miljöprestanda. Företaget var först inom segmentet med nya bränslesnåla miljömotorer och har lett utvecklingen sedan dess. Företagets arbete att långsiktigt stötta den regionala utbildningen bidrar till en förbättrad framtida kompetensförsörjning där fortsatt utveckling av produkter och processer sker med fokus på förbättrad miljöprestanda. Komatsu Forest stödjer ett hållbart skogsbruk på en internationell arena.”