Tillbaks till arkivet

Militär teknik ska minska skadorna i skogen

May 3, 2015
Bandskotare

I ett forskningsprojekt utvärderas nu ett koncept för en ny typ av banddriven skotare. Maskinen bygger på en traditionell skotare som utrustas med bandteknologi från militära bandfordon. Målet är att minimera markskadorna i skogen, förbättra förarmiljön och öka produktiviteten i skogsbruket.– Vi tror att den här typen av banddrivna fordon kan vara mycket skonsammare mot marken, jämfört med vanliga skogsmaskiner på hjul. Vårt mål är att minimera markskadorna vid avverkning och vi ser att det kan vara möjligt med band som ger ett lägre marktryck än hjul, säger Björn Löfgren, projektledare på Skogforsk.

Maskinen bygger på en Komatsuskotare som utrustas med band från BAE Systems Hägglunds militära bandvagnar. Bandteknologin kommer att minska helkroppsvibrationerna som föraren utsätts för och på det sättet bidra till en bättre arbetsmiljö. De första teoretiska beräkningarna visar dessutom att den här typen av skotare skulle den kunna öka produktiviteten i avverkningarna med 15 procent, när den är fullt utvecklad. Nu påbörjas utvärderingen av det nya konceptet och det ska avslutas under januari 2016. Maskinen beräknas vara klar för tester i augusti 2015. Under sex månader kommer forskarna att studera helkroppsvibrationer, markpåverkan och hur maskinen fungerar i olika typer av terräng.