Tillbaks till arkivet

Ltu studenter bakom första förarlösa dumpern

September 27, 2016
volvo

Studenter på Luleå tekniska universitet har i samarbete med Volvo Construction Equipment tagit fram en förarlös dumper. Förutom bättre arbetsmiljö kan koldioxidutsläppen minska med hundra procent.– Prototypen som Volvo CE visade upp förra veckan på Exploration Forum i Eskilstuna kan bli den första förarlösa dumpern av det här slaget. Den kan användas i exempelvis gruvor eller stenbrott där det är osäkert för personer att arbeta, säger Anders Pettersson som handlett studenterna i produktframtgningsprojekten SIRIUS på civilingenjörsprogrammet Maskinteknik. Läs mer om om samarbete med VOLVO CE på  Ltu:s hemsida
-Det här visar på vilken potential det finns i att jobba med samverkan mellan akademi och företag. SIRIUS projektet som Ltu bedriver sedan många år är ett mycket bra sätt att jobba på. Skogstekniska klustret har varit med i några SIRIUS projekt genom åren och vår erfarenhet är studenterna via de här projekten har möjlighet att ta ett helhetsgrepp på frågeställningen. Dessutom är det ett mycket bra sätt för de medverkande företagen att klara den framtida kompetensförsörjningen då studenter och företag lär känna varandra säger Lena Jonsson, projektledare vid Skogstekniska klustret.

Skarpa projekt i SIRIUS


SIRIUS-projekten innefattar kurserna Kreativ produktframtagning samt Integrerad produktionsutveckling. De är avslutningskurser för Civilingenjörsprogrammet Maskinteknik med inriktningen konstruktion respektive produktion. Studenterna får arbeta med produktutveckling i skarpa projekt och handledarna från universitet och företagen finns som stöd under resans gång. Läs mer om vad SIRIUS projekten är här http://www.ltu.se/edu/bli-student/din-studietid/forskning-din-utbildning/Sirius-projektkursen-dar-allt-ar-mojligt-1.151419