Tillbaks till arkivet

Lovande försök med drivare i slutavverkning

February 25, 2015

Ökad produktivitet är en nyckelfråga för den svenska skogens värde och skogsbrukets lönsamhet. Drivare för slutavverkning är en maskintyp med stor potential.

Drivare_0046Produktiviteten i skogsbruket har stagnerat de senaste åren. Nya maskinkoncept kan vara en faktor som gynnar produktiviteten. Bättre planering är en annan faktor liksom förarnas förmåga att hantera tekniken.

–Drivaren är en maskintyp som jag tror vi kommer att få se ser mer av i de svenska skogarna framöver, säger Holmens skogsbrukschef Jan Åhlund.

Drivaren är en kombination av en skördare och en skotare. Maskinen avverkar trädet, upparbetar och lastar virket i lastbäraren utan att det mellanlagras på marken utan transporteras direkt ut till avlägget. Momentet att köra fram en skotare och plocka upp virket från marken utgör en tredjedel av skotarens totala arbetstid. Med drivaren elimineras alltså ett stort moment i skotningen.

Komatsu X 19 enda drivaren för slutavverkning


För att utveckla en direktlastande drivare harHolmen Skog, SCA skog, StoraEnso Skog, Sveaskog, Södra skogsägarna, BillerudKorsnäs och Skogforsk bildat en samarbetsgrupp. Komatsu Forest ingår som utvecklare och leverantör i samarbetet och har tagit fram en prototyp som testats på Holmens marker i Västerbotten.

Prototypen X 19 (arbetsnamnet) är ensam i sitt slag, det är den enda fungerande drivaren som är dimensionerad för slutavverkning. Den lastar 19 ton, vilket storleksmässigt är att jämföra med de största skotarna. Chassit och drivlinan i den nya drivaren bygger på Komatsus största skotare 895. Ramsystem, hytt, kran, kapdator och lastutrymme är hämtade från skördare eller special-konstruerade för ändamålet.

X 19 kan sägas varar ett resultat av 15 års FOU-arbete där såväl akademi som brukare och tillverkare har bidragit. En nära halvårslång testkörning I Västerbotten visar att drivaren skulle kunna konkurrera ekonomiskt med traditionell avverkning.

–Vi hade ganska höga förväntningar på den här maskinen men det har gått över förväntan, säger Jan Åhlund. Mer än hälften av Holmens slutavverkningar, ca ca 4 milj m3f, skulle kunna bli billigare att skörda med en slutavverkningsdrivare. Dessutom skulle nog drivaren kunna vara en framtida plattform för andra typer av skörd och transport, t.ex. inom skogsbränslesektorn.

Nu pågår ytterligare testkörning, tekniska förbättringar och utvärdering. Fokus i utvärderingen ligger på olika typer av driftsuppföljning men maskinen kommer också att tidsstuderas.

Idén har prövats tidigare. Under slutet av 1980-talet lanserade Valmet, numera Komatsu Forest, en träddelsdrivare under namnet Valmet 801 Combi. Erfarenheten var dock att metodiken blev för svår att hantera i gallring. Konkurrenskraften mot traditionell avverkningsteknik blev för låg, framförallt vid långa transportavstånd och i grov skog, där specialiserade skördare och skotare producerar mera. Den nu utvecklade drivaren bygger på erfarenheter från de tidigare försöken.