Tillbaks till arkivet

Linda Nyström ny verksamhetschef

May 2, 2017

Linda Nyström är ny verksamhetschef på Skogstekniska klustret.
– Skogsbranschen är otroligt spännande och det händer mycket, säger hon.


Hon börjar officiellt på Skogstekniska klustret den 15 maj och kliver då in som verksamhetschef. Hennes arbetsgivare är en ekonomisk förening som tillsammans med de tio medlemsföretagen jobbar med skogstekniska utvecklingsprojekt.

– Bland annat har Skogstekniska klustret haft projekt med Designhögskolan, SLU och olika skogsbolag för att se hur man kan produktutveckla nya innovationer som ska kunna användas i ett hållbart skogsbruk, säger Linda Nyström.
Hon fortsätter:

– Det kan handla om hur skogsmaskinerna kan se ut i framtiden. Hur man ska kunna ta sig fram i skogen med minsta möjliga påverkan av mark och vattendrag.

Vad blir det första du gör på nya jobbet?

– Jag ska börja med att träffa våra medlemsföretag och se vad de har för behov och ser för utmaningar. Vad vill de med klustret och har de behov av att samarbeta med andra parter än vi samarbetar med i dag? Sedan handlar det om att starta nya projekt och hitta finansiering, men också att hitta fler partners. Där tror jag att inte bara tillverkare av skogsmaskiner och komponenter är aktuella, utan även företag som jobbar med mjukvara. De har en kunskap om hur man kan styra och reglera maskinerna.

Skogstekniska klustret bildades i Vindeln av Hans Eliasson, Pär Lärkeryd och Maria Hedblom, som i dag är vd. Styrelseordförande är Martin Ärlestig, fabrikschef på Komatsu Forest. I dag finns även en filial i Umeå. Utöver Maria Hedblom och snart Linda Nyström finns också jägmästaren Lena Jonsson med.

– Dessutom har vi robotikforskaren Pedro La Hera som delar sin arbetstid mellan skogstekniska klustret och SLU.

En av Skogstekniska klustrets målsättningar är att förändra synen på skogsbranschen.

– Vi måste öka mångfalden och jämställdheten, säger Linda Nyström.Vad känns roligast med nya jobbet?

– Att få vara med i utvecklingen av en bransch där det händer väldigt mycket och har stor påverkan på samhället. Jag gillar även att nätverka och i den roll jag får nu blir det viktigt att lyfta fram skogssektorns betydelse.

Läs hela artikeln på http://affarsliv24.vk.se/1992916/lamnar-sliperiet-blir-verksamhetschef