Tillbaks till arkivet

Lena Jonsson uppskattad pristagare av Norra Skogsägarnas jämställdhetspris

May 23, 2016

Lena Jonsson mottar priset vid Norras stämma den 20 maj. Foto: Calle Bredberg
Lena Jonsson tackar för priset vid Norras stämma den 20 maj. Foto: Calle BredbergI fredags mottog Lena Jonsson, Skogstekniska klustret, Norra Skogsägarnas jämställdhetspris. Priset delas ut till den som påtagligt sätt verkat för ökad jämställdhet eller bidragit till att belysa frågor med anknytning till jämställdhet.

-Jag känner mig både hedrad och uppmuntrad i mitt arbete med jämställdhet! Skogskollo är ett konkret sätt att förändra bilden av skogssektorn och det behövs för att fler tjejer ska känna sig välkomna och se möjligheter inom skogen säger Lena.


Motivering:

Skogskollo för tjejer anordnades för första gången 2012. Syftet var att skapa förutsättningar för fler jobb på landsbygden och ge fler kunskap om vilken resurs våra skogar är. Idag är det många kvinnor som äger skog men få arbetar i den. Målet med Skogskollo för tjejer är att förändra och föryngra skogssektorn genom att arbeta med nästa generation, att få fler tjejer intresserade av skogen och att arbeta aktivt med att förändra bilden av skogsbranschen. Det är ett faktum att skogssektorn behöver rekrytera både kvinnor och män för att fortsätta hålla världsklass.

Sedan 2013 har Lena Jonsson, Skogstekniska klustret, varit projektledare för kollot. Lena har sedan start på ett långsiktigt och medvetet sätt drivit jämställdhetsarbetet framåt. Genom att lyssna av deltagarna och de organisationer och företag som arrangerar kollot har hon identifierat och genomfört en rad insatser som ytterligare bidragit till att Skogskollo på bredden verkat för en mer jämställd skogssektor. Lena har på ett professionellt, noggrant och engagerat sätt, präglat av eftertänksamhet, förändrat och förbättrat skogssektorns jämställdhetsarbete och med styrka visat att skogen är en möjligheternas arena – för tjejer och killar, kvinnor och män.


Norra skogsägarnas jämställdhetspris utdelas till en person eller personer som inom skogsnäringen på ett påtagligt sätt verkat för ökad jämställdhet eller bidragit till att belysa frågor med anknytning till jämställdhet. Prissumman utgör 10 000 kr.