Tillbaks till arkivet

Landsbygdsministern inviger skogens dag

November 4, 2015
Bucht

Sven-Erik Bucht inviger Skogens dag på Grand Hôtel den 27 januari 2016. Under dagen möter vi även några av skogens mäktigaste kvinnor, Helena Biström och Charlotte Bengtsson. Årets tema för dagen är ”framtidens skog”.

Landsbygdsministern ansvarar för det nationella skogsprogrammet, vilket också är utgångspunkten för hans föredrag om Skogen det gröna guldet. Framtidens skog är viktig för den bidrar till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.

-Det är viktigt att visa hur skogen bidrar till svensk tillväxt och svenska innovationer. Därför känns det bra att landsbygdsministern åter deltar på Skogens Dag. Dessutom gläds jag extra åt att vi i år har så många namnkunniga kvinnor med i programmet säger Maria Hedblom, Skogstekniska klustrets vd. Det ska exempelvis bli spännande att höra Sveaskogs ordförande Helene Biström och Skogforsks vd Charlotte Bengtsson.

-Vi har lyckats få till en bra fördelning mellan män och kvinnor bland årets talare. Jag kan konstatera att det kommer in allt fler kvinnor på ledande positioner i skogsbruket, vilket är mycket glädjande fortsätter Maria.

Vill du veta mer om Skogens dag och kanske anmäla dig? Skicka då en e-post till info@skogstekniskaklustret.se