Tillbaks till arkivet

Kungligt intresse för virtual reality i skogen

January 27, 2017

skogensdag170126_04
Kung Carl XVI Gustaf prövar VR-hjälm och virtuell skogsavverkning. Anders Hansson från Oryx Simulations assisterar och visar tekniken vid Skogens dag. Fotograf Patrik Trädgårdh.

Traditionell skogsindustri står i förändring. Digitalisering och automatisering ger helt nya möjligheter att bruka skogen och ta vara på dess råvara. Den nya tekniken öppnar också upp för nya medarbetare och skogsägare där kvinnor i allt högre grad kan komma med.Det var några teman som lyftes fram under Skogens dag som arrangerades av Skogstekniska klustret som en del av Västerbottensveckorna på Grand Hôtel.


VR-installationRedan vid ingången till lokalen fanns ett av företagen som ingår i klustret, Oryx Simulations, med en VR-installation som lockade såväl kung Carl XVI Gustaf och många andra att pröva hur utbildning av skogsmaskinförare kan se ut idag.

Kung Carl XVI Gustaf var huvudtalare och också en av de första som tog tillfället i akt att ta på sig VR-hjälmen för att få pröva hur en virtuell skogsmaskin och kran kan bli till ett utbildningsverktyg för den som ska lära sig köra en maskin i skogen.

Derny Häggström, grundare av Oryx, fanns på plats och berättade för kung Carl XVI Gustaf om bakgrunden till applikationen som redan finns i fullskalig version.


Utvecklar i VR-miljö– Vi utvecklar visualisering i VR-miljö, kombinerat med fysikalisk simulering av träd och skog samt maskiner, berättar Derny Häggström.

Derny Häggström lyfter fram två projekt som Oryx har del i tillsammans med Skogstekniska klustret. Det ena är Skogen i VR, det som kung Carl XVI Gustaf prövade med VR-hjälm, och som visar på framtidens avverkning med till exempel laserscanning av trädbestånd ner på upplösning av centimeternivå.

Det andra projektet som Derny Häggström lyfter fram är Den virtuella skogen, en långsiktig plattform för simulering av skogsbruk och drivning. Då handlar det inte bara om skogsmaskinen i sig utan hela det logistiska perspektivet. Målet är nya koncept som fjärrstyrda eller autonoma maskiner, drönare som övervakar avverkningen och ny hantering av virket där det packas i containers, buntas direkt på avverkningsplatsen, kanske med andra fordon än skördare och skotare.

Läs mer https://infotechumea.se/nyheter/kungligt-intresse-for-virtual-reality-i-skogen