Tillbaks till arkivet

Komatsu satsar på nytt Testcenter för bästa kvalitén

April 25, 2016
komatsu

Skogsmaskinstillverkaren Komatsu Forest i Umeå har byggt en ny hall för ännu effektivare sluttestning av skogsmaskiner. Utbyggnaden är ett steg för att ytterligare stärka företagets leveranskvalitet. Varje maskin genomgår funktionstester och justeras in till standardiserade fabriksinställningar. Testerna sker både inomhus, med datorstyrd testutrustning och utomhus, på en testbana i anslutning till den nya hallen. På varje maskin görs dessutom en slutkontroll innan leverans. Företaget genomför även en mer omfattande kvalitetsrevision på ett antal maskiner ur varje veckas produktion.


Komatsu Forest bedriver ett strukturerat kvalitetsarbete för att leverera väl fungerande maskiner. Den nya testhallen är ett viktigt komplement till det övriga kvalitetsarbetet. På företagets kvalitetsavdelning arbetar 30 personer inom tre olika fokusområden, leverantörskvalitet, produktionskvalitet och produktkvalitet. Avdelningen Leverantörskvalitet arbetar med kvalitetssäkring av underleverantörernas montagekomponenter. Produktionskvalitet arbetar med att säkra kvalitén i monteringsmoment och testar maskinerna innan leverans till kund. Produktkvalitet arbetar med garantiärenden och kvalitetsrapporter från kunder och återförsäljare, vilket sedan återförs till konstruktionsavdelningen för att åtgärdas i utvecklingsarbetet av Komatsu skogsmaskiner.

"Det är viktigt för oss att hålla en hög kvalitet på våra produkter. Idag är kvalitet och driftsäkerhet aspekter som kunderna prioriterar högst när de köper en maskin, därför arbetar vi ständigt för att möta de förväntningar som kunden har. Den nya testhallen är ett steg i de ständiga förbättringarna av kvalitetsarbetet", säger Anna Fredriksson tf. Kvalitetschef på Komatsu Forest.

De nu utökade kvalitetstesterna utförs av en arbetsgrupp vars huvudsakliga uppgift är att se till att maskinerna fungerar perfekt när de når kunden. Alla störningar som inrapporteras under maskinens första 100 timmars drift rapporteras tillbaka till testgruppen för förstärkt kontroll.
Komatsu Forest tillverkar skogsmaskiner av märket Komatsu och är en av världens största skogsmaskintillverkare. Komatsu Forest har cirka 1 400 anställda och finns representerat på samtliga marknader där mekaniserat skogsbruk bedrivs.