Tillbaks till arkivet

Klyo AB utvärderar projekt Smart innovation

November 25, 2015

Per-Anders Nybond, vd Klyo AB
Per-Anders Nybond, vd Klyo ABDet blir Östersundsbaserade företaget Klyo AB som får uppdraget att utvärdera projekt Smart innovation som bland annat finansieras av EU:s regionala fond.

-Det känns spännande med en extern utvärderare, säger Lena Jonsson, projektledare vid Skogstekniska klustret. Jag förväntar mig att det kommer att bli en väldigt lärorik process samtidigt som det alltid innebär en liten anspänning att bli utvärderad.

-Vi kommer att starta med en lite mer utförlig analys av nuläget för att ta ett ordentligt grepp och undersöka hur företagen ser på sin nuvarande situation (kopplat till projektets områden) och hur de ser på själva projektet, säger Per-Anders Nybond, vd Klyo AB. Per-Anders kommer att vara ansvarig konsult för utvärderingen och han har under de senaste åren utvärderat ett 20-tal större utvecklingsprojekt, exempelvis åt Norrbottens läns landsting och Jämtland Härjedalen Turism. I utvärderingen av projektet kommer han också att ta hjälp av ytterligare konsulter som expertis för utvärdering av de horisontella kriterier som jämställdhet och integration.

Fakta om projekt Smart innovation:
Projektet bedrivs 2015 – 2018 och total budget för projektet är ca 12 miljoner. Finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västerbotten, universitet, kommuner och Skogstekniska klustrets medlemmar.Skogstekniska klustret är projektägare och SLU är samverkanspart.