Tillbaks till arkivet

Klustret på besök hos Log Max

December 4, 2015

Log Max
Från vänster Mikael Eliasson, Dennis Peil, Urban Bergsten och Lena JonssonMaria Hedblom och Lena Jonsson vid Skogstekniska klustret besökte tillsamman med Urban Bergsten, SLU under torsdagen Log Max i Grangärde, utanför Ludvika. Besöket var ett led i den roadshow som klustret är ute på bland medlemsföretagen för få igång testbäddsarbete inom projekt Smart Innovation.


Log Max är en av de världsledande tillverkarna av skördaraggregat i världen. 70% av aggregaten går på export och deras produkter är kända för att vara slittåliga och robusta. Mikael Eliasson och Dennis Peil är nyligen hemkomna från en resa till Brasilien och Chile. Där används bland annat ett specialanpassat aggregat (E6) med barkningsfunktion för avverkning i eucalyptusodlingar.

-Vanligtvis är det ju väldigt viktigt att stammen inte skadas av knistknivarna, men med eucalytptus är det ju precis tvärtom. På dem vill man ju ha bort så mycket som möjligt av barken konstaterar Mikael. Drygt ett 60-tal personer arbetar vid Log Max i Sverige och just nu söker man ytterligare två montörer för att förstärka tillverkningen i Grangärde.

Under besöket fick klustret se anläggningen och det blev också en mycket bra diskussion om viktiga utvecklingsområden för skördaraggregat och Log Max på 3-5 års sikt.

-Någon eller några av frågorna kommer att ligga till grund för testbäddar i projekt Smart innovation, säger projektledare Lena. Hon tillägger att hon med spänning ser fram emot arbetet med det.

Mer om Log Max


Fakta projekt Smart innovation:
Projektet bedrivs 2015 – 2018 och total budget för projektet är ca 12 miljoner. Finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västerbotten, universitet, kommuner och Skogstekniska klustrets medlemmar. Skogstekniska klustret är projektägare och SLU är samverkanspart.