Tillbaks till arkivet

Inspirerande uppstartsmöte för designprojekt med operatören i centrum

April 15, 2016
maskinop

Under torsdagen genomfördes en uppstartsträff inom projektet Uppföljningssystem för ökad arbetsglädje och produktion. Syftet med projektet är via ett studentprojekt i interaktions design ta fram koncept för gränssnitt som leder till ökad tillfredsställelse, motivation och prestation bland skogsmaskinoperatörer.-Föraren är en oerhört viktigt faktor för produktiviteten i skogen men utvecklingen av skogsmaskiner har ofta varit väldigt teknikorienterad. Det här beror förmodligen på att det är många faktorer som påverkar operatörens prestation, vilket gör bilden komplex och utvecklingsarbetet blir därmed svårt, säger Lena Jonsson, projektledare vid Skogstekniska klustret. Vår erfarenhet är att det passar väldigt bra att jobba med studenter från Designhögskolan vid Umeå universitet i så här komplexa projekt. Studenterna är mycket kreativa och Designhögskolan har en bra metodik för att fånga upp även mjuka värden som är viktiga för de människor som ska använda den nya tekniken.

Något som Monica Lindh Karlsson, ansvarig för Interaktionsprogrammet, håller med om:

-Det här kommer att bli ett jättebra projekt för studenterna då det är komplext och det är många olika intressenter inblandade! Jag ser verkligen fram emot det här projektet och skulle vilja att vi fick starta upp det redan nu, men vi får vänta tills de nya studenterna kommer i höst.

Projektet har tillkommit efter önskemål från de skogsbolag som medverkar i satsningen Skogens Nya Innovationer och skogsbolagen stöttar projektet både genom att aktivt medverka i projektet och också genom att finansiera det.

-Det är oerhört viktigt att vi jobbar för en utveckling av produktivitet och arbetsmiljö inom skogsbruket och att vi sätter människan i centrum, säger Magnus Bergman, chef för teknik och verksamhetsutveckling vid SCA.

I den arbetsgrupp som är knuten till projektet finns stor bredd och kompetens, vilket borgar för att studenterna ska kunna få bra input under arbetet med projektet.

-Min erfarenhet är att en operatör som känner trygghet och stolthet i arbetet också presterar bra säger Anders Mörk som arbetar som forskare vid Skogforsk. Han har lång erfarenhet av att utbilda och att träna skördar- och skotaroperatörer. Anders ingår tillsammans med Carola Häggström, SLU, Daniel Högvall, Holmen skog, Kjell Rönnholm Komatsu Forest och Magnus Bergman, SCA i arbetsgruppen för projektet.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Skogstekniska klustret, Designhögskolan vid Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Skogforsk, Holmen skog, SCA skog och Sveaskog. Det finansieras främst genom