Tillbaks till arkivet

Inspirerande slutkonferens för Inkluderande skog

April 11, 2017

Kia Ronnehed, HR-chef vid Komatsu Forest, berättar om Komatsus jämställdhetsarbete utifrån den framtagna modellen. Foto: Lena Jonsson


Den 4 april gick projekt Inkluderande skogs slutkonferens av stapeln på SLU i Umeå. Där fick deltagarna ta del av forskarnas slutsatser om olika arbetssätt för en inkluderande skog och praktiskt pröva den modell för inkluderande verksamheter som utvecklats i projektet.Dessutom presenterade Sveaskog sin webbaserade jämställdhetsutbildning riktad till skogsentreprenörer. Konferensen avslutades med en framtidsdiskussion om fortsatta samarbeten mellan näringsliv, akademi och samhälle.


-Väldigt inspirerande och lärorikt att ta del av vilka jämställdhetsinsatser som har gjorts inom skogssektorn och de lärdomar som forskarna lyfter fram, säger Lena Jonsson, projektledare vid Skogstekniska klustret. Sedan är det ju väldigt bra att få utbyta erfarenheter med övriga deltagare som är här från skogsbruket. Det känns väldigt bra att vi är så många inom skogen som jobbar för den här frågan och det visar på att det finns en vilja att förändra branschen.

-Det jag tar med mig konkret hem från konferensen är att Skogstekniska klustrets styrelse ska få fylla i modellen för det kommer att ge ny energi i klustrets jämställdhetsarbete. Jämställdhetsarbetet måste vara en ständigt pågående process. Det är inget man åtgärdar med en enstaka aktivitet som man sedan kan "checka" av, avslutar Lena Jonsson.


Modell för inkluderande skogliga verksamheter 


Nu har projektets modell för inkluderande skogliga verksamheterlanserats! Den ska kunna användas av alla företag, myndigheteroch organisationer som vill öka sin attraktivitet ochinnovationsförmåga. Genom att fylla i modellens mall skapas enväg från nuvarande mönster till framtida jämställdhet och mångfaldvia kunskap, värdegrund och samverkan.

Modellen finns att laddaned på https://www.ltu.se/research/subjects/Genus-och-teknik/Forskningsprojekt/Inkluderande-tillvaxt-i-skogssektorn-1.142880