Tillbaks till arkivet

Hög orderingång för Iggesund Forest

March 3, 2016

Iggesund forest 2 160302
Platschef Erik Molin, Iggesund Forest förevisar den nya robotcellen för Lena Jonsson, Skogstekniska klustret.


Orderingången under innevarande vecka har varit på en nivå som tangerar tidigare rekordveckor. Iggesund Forest som under de senaste åren satsat hårt på investeringar i produktionen och utveckling av nya svärdkoncept, siktar naturligtvis på en långsiktig försäljningsökning.


-Vad som är orsaken till att det kommer in så mycket order just nu vet vi inte riktigt. Kanske beror det på att vintern är gynnsam och alla maskiner går för fullt, säger platschef Erik Molin. Svärd är ju en förbrukningsvara.
Den höga orderingången är glädjande för företaget och medför övertid för att hinna med leveranserna. Under 2015 gjordes investeringar i en helt ny robotcell och den är ännu inte uppe i full produktionstakt. Nya modeller körs in allt eftersom och det kommer successivt medföra en rejäl kapacitetsökning
-Vi håller på att programmera robotcellen så att den ska klara att tillverka alla våra svärdmodeller, men programmeringen tar tid och tid är en bristvara just nu konstaterar Erik. Vi vill öka försäljningen långsiktigt och jobbar målmedvetet med att hitta nya marknader och öka exporten. Konkurrensen på världsmarknaden är hård.

-För att möta konkurrensen så satsar vi mycket på utveckling av nya produkter bl.a. V-cut som är ett V-format svärd som tagits fram av Iggesund tillsammans med V-Cut AB. Svärdet har visat sig minska andelen kapsprickor upp till sex gånger i de tester som SkogForsk gjort säger Erik. En del arbete återstår dock innan V-cut är en produkt ute på marknaden.

Läs mer om SkogForsks utvärdering av V-cut