Tillbaks till arkivet

Hans Eliasson tilldelas Norra skogsägarna utvecklingspris 2017

May 19, 2017

Glada pristagare vid Norras stämma. Hans Eliasson längst till vänster på främre raden.
Hans Eliasson, ordförande för Cranab, tilldelas Norras utvecklingspris för sin betydelsefulla gärning inom den skogstekniska utvecklingen, särskilt med avseende på kranar.


-Hans har också personligen haft fingret med i flera innovationer, exempelvis accesskranen, säger Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna, som vittnar om att Hans har ett stort personligt teknikintresse.

Hans uppmärksammas också för sitt stora engagemang som en av grundarna till Skogstekniska klustret där tio företag samverkar framgångsrikt kring teknik- och processutveckling inom skogsbruket. En av Hans hjärtefrågor har alltid varit att även mindre företag ska kunna ta del av utvecklingsbidrag från exempelvis VINNOVA och att det ska vara så obyråkratiskt som möjligt. Genom samarbetet inom Skogstekniska klustret har även mindre skogsteknikföretag kunnat få en röst.

-Jag tackar så mycket för priset. Det känns särskilt roligt att få ett pris av de som kan skogen, säger Hans ödmjukt.