Tillbaks till arkivet

Hans Eliasson hedersdoktor

October 4, 2015
hans_e_dr hc

Hans Eliasson,VD och styrelseordförande för Cranab AB och tidigare styrelseordförande för Skogstekniska klustret, promoverades lördag den 3 oktober i Uppsalatill hedersdoktor vid Lantbruksuniversitetets skogsvetenskapliga fakultetet.

I motiveringen heter det att Hans Eliasson har haft stor betydelse för fakulteten för skogsvetenskap, särskilt dess verksamhet och utveckling inom området skogteknologi. Han har förtjänstfullt initierat och deltagit i samarbete mellan näringsliv och akademi. Han var en av de drivande bakom bildandet av Skogstekniska klustret, som i samarbete med forskare vid fakulteten för skogsvetenskap arbetar med skogbruksteknisk process- och utvecklingsarbete med fokus på hur framtidens skogsmaskiner ska utformas utifrån de behov som kan förväntas.

Hans arbete, via klustret, har också medfört att fakulteten blivit bättre synliggjord i flera nationella och internationella sammanhang (politiskt samt myndighets- och näringslivsmässigt). Han har varit ledamot av Styrelsen för teknisk utveckling, STU, som hade till uppgift att samordna det statliga stödet till teknisk samt industriell forskning och utveckling. Han har varit styrelseledamot i Vinnova och är sedan år 2000 ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, KSLA.

Skogsfakulteten utsågäven Juha Hyyppä till hedersdoktor. Hyyppä är en världsledande forskare i fjärranalys och en av de främsta i världen när det gäller de tekniska aspekterna av laserfjärranalys av skog. Han är pionjär inom utvecklingen av teknik för att mäta skog med radar och för att mäta enskilda träd med flygburen eller markbaserad laserskanning.

Fredag den 2 oktober höll Hans Eliasson en uppskattad föreläsning om ”Mekaniseringen i skogen från 1960 – 2020”. Därefter föreläste Juha Hyyppä om ”Laser scanning for forest resource assessment”. Avslutningen på Hans föreläsning blev som en direkt övergång till Hyyppäs föreläsning om laserskanning.

Vid promotionen uttrycktemånga inom akademin men även myndighetspersoner och politiker sin stora uppskattningav att Hans Eliasson utsetts till hedersdoktor.