Tillbaks till arkivet

H.M. Konung Carl XVI Gustaf deltar på Skogens dag

January 12, 2017
hmkonung-carl-xvi-gustaf-150x150

H.M. Konung Carl XVI Gustaf deltar på Skogens dag den 25 januari under Västerbotten på Grand 2017. Skogens dag fokuserar på hela värdekedjan och under dagen kommer besökarna bland annat få lyssna till hur arbetet med det nationella skogsprogrammet fortlöper, hur regionens innovationssystem utvecklas, och hur fler kvinnliga skogsägare kan ge grönare skog.
I Västerbotten möts innovationer, spetsforskning och mångårig erfarenhet i de skogliga frågorna. På Skogens dag den 25 januari står hela värdekedjan står i fokus.

– Västerbotten är ett av de ledande skogslänen. Här finns företag som är lokalt förankrade och som verkar på en global marknad. Den starka basnäringen har också legat till grund för världsledande forskning. Skogens dag är ett sätt för oss att lyfta viktiga frågor till nationell nivå, säger Maria Hedblom, VD Skogstekniska klustret.

Skogstekniska klustret har under 10-talet år anordnat ett välbesökt program. Även detta år ställer sig Länsstyrelsen i Västerbotten, Sveriges lantbruksuniversitet, och Umeå universitet bakom arrangemanget för att ytterligare förstärka kunskapen och drivkraften som finns inom det skogliga området.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht medverkar och beskriver hur arbetet med nationella skogsprogrammet framskrider. Skogsindustriernas Carina Håkansson, Skogsstyrelsens GD Herman Sundqvist, och Skogstekniska klustrets Pedro La Hera medverkar i programmet.

Läs mer om Skogens dag på http://skogensdag.se/ och http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/Sv/Pages/default.aspx.

Temat för 2017 års Västerbottensveckor på Grand Hôtel i Stockholm är global attraktionskraft. Under veckorna på Grand lyfter företag, kommuner, och organisationer från länet vad Västerbotten kan erbjuda världen och vad världen kan göra för att utveckla Västerbotten.

Västerbottensveckorna på Grand Hôtel pågår från den 24 januari till den 10 februari. Under de tre veckorna genomförs en rad seminarier, föreläsningar och möten mellan aktörer från länet, Sverige och världen. Bland aktörerna finns bland annat Storumans kommun, VLL innovation, Sveriges Åkeriföretag Norr och Skellefteå kraft.

För mer information kontakta:


Maria Hedblom VD Skogstekniska klustret
070-236 54 36

maria.hedblom@skogstekniskaklustret.se


Jörgen Boman, kommunikationschef,
Länsstyrelsen Västerbotten,
070 – 669 00 10

jorgen.boman@lansstyrelsen.se