Tillbaks till arkivet

Generationsväxling i Skogstekniska klustret

November 29, 2016

Skogstekniska klustret genomför sin första generationsväxling. VD Maria Hedblom trappar successivt ner sitt engagemang. Styrelsen ska påbörja nyrekrytering. Under en övergångsperiod står Maria kvar som VD för att trygga en stabil övergång. Klustret har en stark utveckling och bygger långsiktigt vidare på sin framgångsrika innovationsmodell: samverkan mellan företag, universitet och institut.Maria Hedblom, Skogstekniska klustret. Foto: Emil Nyström
Maria Hedblom, Skogstekniska klustret. Foto: Emil Nyström


Tekniken i en modern skogsmaskin är mycket komplicerad. Samtidigt som marknaden frågar efter en ny teknisk plattform är volymerna långt mycket mindre än för entreprenadmaskiner, teknisk utveckling blir därför extremt dyr. Skogstekniska klustrets arbetsmodell är att koppla samman företagen med forskarna och att skaffa fram finansiärer till utvecklingsprojekt.

-Vi har sett att klustrets innovationssystem fungerar, säger Maria Hedblom. Behovet har växtfram underifrån och sättet att arbeta är väl förankrat hos företagen och samverkande parter. Nu ska vi gå vidare med långsiktig finansiering utifrån det innovationssätt som vi jobbar med i projektet Smart innovation.

I Smart innovation utökar de skogstekniska företagen sin samverkan med universitetsvärlden för att kunna öka antalet innovationer och testbäddar. Maskinproduktivitet, tekniklösningar för semi- eller helautonoma maskiner och markpåverkan är fokusområden. Forskarna finns främst hos Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, SLU och Skogforsk.Klustret driver även projektet Skogens nya innovationer, som finansieras av skogsbolag där man också jobbar enligt den nya innovationsmodellen.


Lång överlämningsperiod ger trygg övergångEfter drygt 6 år som VD för Skogstekniska klustret byter nu Maria Hedblom bana. Den första februari 2017 blir hon Verkställande tjänsteman för Sparbanksstiftelsen Norrland och dess riskkapitalstiftelse. Maria blir dock kvar i klustrets styrelse och kommer under en övergångsperiod även att stå kvar som VD på 20 %.

Jag har haft förmånen att få vara med på resan ända från starten, kommenterar Maria Hedblom. För mig är det viktigt att klustret kan fortsätta att utvecklas med ny och lämplig kompetens. Klustret ska inte förknippas med mig som person utan för det som medlemmarna uträttar tillsammans med viktiga partners.

Martin Ärlestig på Komatsu Forest är ordförande i Skogstekniska klustret:

-Först och främst vill jag tacka Maria för att hon har arbetat så målinriktat och med så stort engagemang. Hon har inte bara drivit teknikfrågor utan även verkat för ökad jämställdhet i den mansdominerade skogsbranschen. Nu ska vi börja rekrytera men det får inte bli något hastverk. En lång överlämningsperiod ger trygg övergång och vårt mål är att Maria blir kvar i verksamheten även efter överlämning till ny VD.

Skogstekniska klustret bildades 2004 som nätverk på initiativ av Hans Eliasson, Cranab, och Pär Lärkeryd, då VD för Indexator. Som näringslivschef i Vindeln engagerade sig Maria Hedblom för branschen och det spirande samarbetet. Klustret blev ekonomisk förening 2010 och Maria blev då VD.

För ytterligare information: Martin Ärlestig, tel. 070-399 31 55. Maria Hedblom, tel. 070-236 54 36.