Tillbaks till arkivet

Fettsmord kedja ger stor miljövinst

August 24, 2015
Eco-GLS

Fett i stället för olja på sågkedjan gagnar både skogen och skördarföraren. Sågkedjeolja slungas ut i terrängen och kladdar ner maskinen. Fett fäster bättre mellan kedja och svärd, dessutom blir förbrukningen blir betydligt mindre.

Komatsu Forest lanserar nu Eco-GLS, ett miljövänligt, adaptivt smörjsystem för kapenheter. Systemet bygger på att kedjan och svärdet smörjs med ett miljövänligt fett istället för olja. Traditionellt har kedjor och svärd smorts med sågkedjeolja, som har en relativt sett hög vidhäftningsförmåga. Trots detta är det oundvikligt att en del oljespill uppstår när kedjan vänder vid topptrissan. Spillet resulterar i ett oljesvinn som påverkar ekonomin genom onödig oljeförbrukning samt servicetid för att fylla på oljan regelbundet. När oljan slungas iväg bildas även en oljedimma som smutsar ner maskinen, vilket kan skapa olika följdproblem.

Komatsu Forest erbjuder nu Eco-GLS, ett smart system där kedjan och svärdet smörjs med fett i stället för med olja. Fettet har bättre vidhäftningsförmåga än oljan, vilket innebär att det sitter kvar bättre på kedjan. Komatsus nya smörjsystem har den unika funktionen adaptiv kedjesmörjning, vilket minimerar både förbrukning och spill. Detta ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar och innebär även färre stillestånd för att fylla på fett. Systemet är dessutom anpassat för ett miljövänligt fett som har mindre påverkan på naturen.

Eco-GLS är ett tillval som fungerar till skördaraggregat Komatsu C93 och Komatsu C144. Det förs in i produktionen från hösten 2015.