Tillbaks till arkivet

Cranab Group visar bredden på Skogsnolia

May 26, 2015

Intelligenta skotarkranar från Cranab, nytt motorpaket från Slagkraft, en simulator för Vimeks skogsmaskiner och ett högeffektivt ackumulerande fällaggregat från Bracke Forest – Cranab Group drar in på Skogsnolia.

Monter 4002: Cranab och Slagkraft

Ett intelligent system av inbyggda sensorer i Cranabs kranar gör kranarna säkrare och mer effektiva. Inlärningsprocessenn för nya operatörer blir kortare plus att systemet svarar mot allt mer ökande krav på miljöhänsyn, produktivitet, säkerhet och flexiblitet. I sin mest utvecklade form gör sensortekniken, Cranab Intelligent System, att operatören alltid vet var alla delar befinner sig, från vridmotorn ända ut till krannosen, så kallad kransspetsstyrning. Systemet består av beröringsfria analoga eller digitala sensorer och är skyddat genom att vara helt integrerat i kranen. Slagkraft är Skandinaviens ledande leverantör av utrustning för effektivt röjningsarbete: motorpaket, slagor, kranar, busk- och gräsaggregat. Slagkrafts utrustning har många kombinationsmöjligheter för att passa olika typer av bärarmaskiner. På Skogsnolia presenterar Slagkraft sitt nya motorpaket med hög prestanda, Craft W17.

Det nya motorpaketet har en ny typ av joystick som ger ökad driftssäkerhet och större tillförlitlighet. Den nya manöverdisplayen har fler funktioner än tidigare, förser föraren med mer information, möjliggör bättre övervakning av motorpaketet samt ger föraren möjlighet att individuellt justera kranfunktionerna.


Monter 1057: Vimek

Vimek har utvecklats mycket positivt sista åren med marknadens bredaste och starkaste produktprogram för mindre och lättare maskiner. Kostnadseffektiva tekniska lösningar är särskilt utmärkande för maskinerna. Den patenterade bromslänken ger en mycket mer effektiv hantering utan farliga svängningar av gripverktygen. Det går också att lasta träden stående ut ur beståndet. Vimeks skördare har en dubbel svängfunktion. Skördaren styrs både i midjan och i framaxeln. Det ger en extrem manövrerbarhet som anpassar körningen till skogen istället för tvärtom.

En nyhet på Skogsnolia är att Vimek presenterar sin ORYX-simulator som stärker Vimeks position som marknadsledande tillverkare av skonsamma, mindre och lättare skogsmaskiner. I monter 1057 demonstreras även vedprocessorer från Multitek, som är Vimeks amerikanska återförsäljare. Multitek är världens ledande leverantör av utrustning för vedhantering.


Monter 4006: Bracke Forest

Bracke Forest tillverkar maskiner för skogsföryngring: högläggare, bioaggregat, planterings- och såddaggregat. All produktutveckling sker i nära samarbete med skogsföretag, entreprenörer och svensk skogsforskning. På markberedning är Bracke Forest störst i världen. Bra markberedning är grunden för ett långsiktigt skogsbruk, det är här man kan skapa förutsättningar för plantor och frön att överleva och växa bra. Bracke Forest har lett utvecklingen av maskiner som gör planteringshögar med omvänd torva, en metod som ger plantan mer ljus och vatten, bättre näringstillgång och bättre rotutveckling. Samtidigt minskar risken för uppfrysning, frostskador och insektsangrepp.

På Skogsnolia demonstreras bland annat bioenergiaggregatet Bracke C16.c, ett ackumulerande aggregat för skogsvård och bioenergi. Den stora fördelen med C16.c är att det kapar i stället för klipper. Det arbetar också mycket snabbt och har hög ackumuleringskapacitet. Aggregatet är en ny version av Brackes C16 där den gamla kugghjulsmotorn har ersatts av hydraulisk kolvmotor som ger högre produktion, längre livslängd och lägre bränsleförbrukning än de tidigare generationerna. Mjukvaran i styrsystemet förbättras kontinuerligt och uppdateringar finns alltid tillgängliga. Bracke C16.c kombinerar högeffektiv röjning med möjligheten att ta tillvara värdefulla sortiment som biomassa. Detta gör aggregatet lämpligt för all slags maskinell avverkning som till exempel ungskogsröjning, stråkröjning, krankorridorgallring, gallring samt röjning längs vägar, åkerkanter och ledningsgator.


Skogsnolia är sedan 1984 en av de viktigaste skogsmässorna i Sverige med drygt 200 utställare och 14 000 besökare. 2015 års Skogsnolia arrangeras 11-13 juni i Hörnefors, tre mil söder om Umeå.