Tillbaks till arkivet

Cranab Group satsar i Sydamerika – startar dotterbolag i Brasilien

March 30, 2015
Eucalyptusplantering
Eucalyptusplantering i Brasilien.

Cranab Group stärker sin internationella satsning och etablerar ett delägt dotterbolag i Brasilien under namnet Cranab Fassi do Brasil.

– Vi finns redan på den sydamerikanska marknaden. Med ett lokalt bolag blir vi ett ännu starkare alternativ för det växande brasilianska skogsbruket, säger Cranabs vd Fredrik Jonsson.

Brasilien, världens till ytan femte nation, har en mycket snabbt ökande skogsproduktion. Klimat, temperatur och nederbörd är gynnsamma faktorer för utvecklingen av landets kommersiella skogsbruk.

– Vårt nordiska sätt att arbeta i skogen skiljer sig från deras. Där handlar det främst om plantageskogsbruk, vilket betyder specifika krav på maskinparken. Kunderna ställer hårda krav och vi har lärt oss mycket under våra tidigare år i Brasilien. Fassis allra största kranar, Vimeks skotare och skördare för gallring och Bracke Forests planteringsmaskiner passar utmärkt i de förhållandena, säger Fredrik Jonsson, vd för Cranab.


Fredrik Jonsson Cranab


Hållbart skogsbruk

Cranab Group består av Cranab, Slagkraft, Vimek och Bracke Forest, fyra varumärken som samverkar för att vara världsledande inom hållbart skogsbruk, från plantering till slutlig hantering. Cranab Group har ca 200 anställda. Huvudkontoret finns i Vindeln, utanför Umeå i Västerbotten. Satsningen i Brasilien är ett led i gruppens ökande internationella fokus. Cranab tillverkar kranar och gripare, Slagkraft gräs- och buskröjningsaggregat, Vimek små smidiga skogsmaskiner för gallring medan Bracke Forest tillverkar aggregat för markberedning, plantering och sådd av skogsplantor samt skörd av biomassa.

Bracke Forest P 11

Lokal erfarenhet

I Brasilen samverkar vi med Cranabs nya delägare, den italienska lastbilskrantillverkaren Fassi Gru. Tillsammans har vi produkter som spänner över ett brett fält som gör oss flexibla och intressanta i många sammanhang inom skogsbrukets alla delar, säger Fredrik Jonsson.

Huvudkontoret för Cranab Fassi do Brasil ligger i Curitiba, en industristad i södra Brasilien med omkring 1,7 miljoner invånare. Lokal delägare och vd för bolaget är Gilson Santos. Han är en erfaren profil i den brasilianska skogsmaskinbranschen där han verkat i närmare 30 år, bland annat som vd och delägare i Komatsu Forest do Brasil.

Planteringsutrustning P 11.