Tillbaks till arkivet

Bracke Forests bioenergiaggregat C16 till Tyskland

December 16, 2015

c16webb
Foto: Per JonssonBracke Forest avslutar året med att sälja tre C16.c aggregat till Tyskland. C16 är ett ackumulerande aggregat för skogsvård och bioenergi utrustat med en unik kaplösning.

Ja, det var en glad överraskning säger Klas-Håkan Ljungberg, vd Bracke Forest. Bioenergimarknaden här i Sverige är ju för närvarande nästan helt död, eftersom vi eldar sopor och rivningsvirke i våra pannor istället för energived från skogen. Glädjande nog verkar intresset för att att skörda bioenergi växa i Europa säger Klas-Håkan.

-I Tyskland används aggregaten uteslutande till väg- och åkerkanter säger Per Jonsson, exportsäljare vid Bracke Forest. Det är nämligen inte tillåtet att skörda grenar och toppar i skogen enligt den tyska standarden för certifiering enligt FSC och PEFC. Vägar och åkerkanter räknas inte som skogsmark så där går det bra att ta tillvara hela träden till energi. Bioenergin i Tyskland produceras i huvudsak av lantbruket.

C16 är ett aggregat som passar för skogsvård och skörd av bioenergi i täta unga skogar. Aggregatet kan monteras på skördare, skotare eller grävmaskin. Det används vid första gallring, ungskogsröjning samt till att rensa i vägkanter, åkerkanter och ledningsgator. C16 acckumulerar de klena stammarna som kapas effektivt med den kedjeförsedda klingan.

Mer om C16.c