Tillbaks till arkivet

Besökare från Japan fick veta mer om flisning och logistik

May 30, 2016
Senast överförda

Fredagen den 27 maj guidade Lena Jonsson och Maria Hedblom, Skogstekniska klustret tre besökare från Japan. De japanska besökarna Hideo Sakai, Tokyo universitet, Mika Yoshida, Tsukuba universitet och Norio Shirai, Komatsu Ltd, fick veta mer om flisning av GROT (grenar och toppar) och järnvägstransporter av sågade trävaror.Strax utanför Ansmark besöker gruppen entreprenör Carl-Henry Jonsson, Jonssons Flis, som håller på att flisa upp de sista GROT-högarna vid ett lite mindre hygge. Rishögarna som flisas upp har legat täckta med papp sedan vintern/våren 2015 för att riset ska torka. Det dammar ordentligt när grenarna och topparna förs in i flishuggen.

-Tyvärr är det här vårt sista objekt. Efterfrågan på skogsbränsle är obefintlig just p g a att värmeverken eldar importerade sopor. Dessutom är elpriserna låga och vintrarna har varit varma säger Carl-Henry.

Hideo Sakai konstaterar att flisning är väldigt transportintensivt. En flisbil tar bara ca 125 m3s och Carl-Henry Jonsson klarar att producerar ca 800 m3s per dag. Det brukar bli ca 1000 m3s GROT vid en granavverkning som är 7 ha.

- I Japan är det i dagsläget mest rundvirke som flisas säger Mika Yoshida, men det finns ett intresse för att tar reda på GROT också. I Japan finns ett stort behov av mer energi som kan ersätta kärnkraften.

Under eftermiddagen besöktes NLC terminalen i Umeå. NLC står för Nordic Logistic Center och terminalen ägs av Trafikverket men arrenderas av INAB d v s Umeå kommuns infrastrukturbolag. Terminalen som är belägen på Västerslätt byggdes parallellt med Botniabanan som en del i en större infrastruktursatsning Vid NLC terminalen sker omlastning mellan järnväg och lastbil.

Isabella Forsgren, INAB och Daniel Rönnberg, Sandahls Goods o Parcels, fick svara på många frågor från de nyfikna besökarna. Isabella berättade bland annat att det kommer fem tåg varje vecka från Storuman till SCA:s timmerterminal på Gimonäs. Varje tåg är lastat med ca 1000 ton timmer och massaved. Förutom timmer så fraktas det också mycket sågade trävaror från inlandet ut mot kusten och sedan transporteras de sågade trävarorna vidare söderut. Norra Sverige är exportör av trävaror och malm, men är ingen stor marknad, vilket gör att det inte är en helt lätt logistik att balansera transporterna.

-En container ska helst vara fylld bägge vägarna för bästa ekonomi, konstaterar Daniel.

Besöket avslutades med en liten rundtur ute på terminalen där besökarna bland annat fick se olika lösningar för hur sågade trävaror kan lastas på tågvagnar.