Tillbaks till arkivet

Avstamp för jämställdhet och jämlikhet i skogssektorn

October 24, 2015
gront_lov_Ltu

Avstamp för jämställdhet och jämlikhet i skogssektorn arrangeras i Luleå den 15 december kl 13-17.

Oavsett om du representerar ett skogsbolag, entreprenörföretag, skogsteknikföretag, träbyggnadsföretag, konsultföretag, skogsägarnätverk,myndighet eller någon annan skogsrelaterad verksamhet är du varmtvälkommen att delta. Deltagandet är kostnadsfritt. Anmälan till malin.lindberg@ltu.se

Projektet ”Inkluderande tillväxt i skogssektorn genom innovativ samverkan” bedrivs 2015-17 med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Länsstyrelsen i Norrbotten och Region Västerbotten.Näringsliv, akademi och samhälle ska hjälpas åt attidentifiera, spridaoch använda metoderför jämställdhet och jämlikhet i Norr- och Västerbottensskogssektor.

I projektet medverkar aktörer från akademin (Luleå tekniska universitet och Sveriges lantbruksuniversitet), näringsliv (t.ex. Klabböle konsult, Skogstekniska klustret, Indexator, Komatsu, SCA m.fl.) och samhälle (Skogsstyrelsen och Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten).

Projektets primära målgrupp är små och medelstora skogsbolag, skogstekniska företag och träbyggnadsföretag i Norr- och Västerbotten. Den sekundära målgruppen är större skogsrelaterade företag i samma region.

Efter projektet förväntas det ha uppstått förändrade genusmönster i deltagande företag, praktiskt beprövade och vetenskapligt kvalitetssäkrade arbetssätt för inkluderande tillväxt i skogssektorn, samt etablerade samarbeten mellan akademi, näringsliv och samhälle.

Ett relaterat projekt är Från macho till modern - jämställdhet i skogsbrukets arbetsorganisationer, som avslutades i augusti 2015.