Välkommen till Skogens Dag 23 januari 2019!

December 11, 2018

Anspråken på skogen som resurs i klimatomställningen blir allt mer uttalade. Skogen ska ge flyg- och fordonsbränsle, byggmaterial, papper, kläder och kemikalier, men även biologisk mångfald och friluftsliv. Förväntningarna på vägledning från skogspolitiken är höga, och lika höga är ambitionerna för en klimatomställning av svensk industri. En av världens största konsumenter av träråvara annonserar att de 2020 bara köper FSC-certifierat virke – Konsumenter vill handla hållbart. Hur går det att förena stegrande efterfrågan på biomassa med samhällets starka anspråk på klimatomställning?

Författare:

Välkommen till Skogens Dag 23 januari 2019!

December 11, 2018

Anspråken på skogen som resurs i klimatomställningen blir allt mer uttalade. Skogen ska ge flyg- och fordonsbränsle, byggmaterial, papper, kläder och kemikalier, men även biologisk mångfald och friluftsliv. Förväntningarna på vägledning från skogspolitiken är höga, och lika höga är ambitionerna för en klimatomställning av svensk industri. En av världens största konsumenter av träråvara annonserar att de 2020 bara köper FSC-certifierat virke – Konsumenter vill handla hållbart. Hur går det att förena stegrande efterfrågan på biomassa med samhällets starka anspråk på klimatomställning?

Författare: