Stora träutställningar på besök i Skellefteå

November 15, 2019

Under vintern pågår två internationella utställningar om trä och byggande med detsamma i Skellefteå. Skogstekniska klustrets vd Linda Nyström välkomnar att trähusbyggandet uppmärksammas.

Utställningarna är ett samarbete mellan Skellefteå kommun, Sveriges arkitekter, Svenskt trä, Arvet, Trästad Sverige och Träbyggnadskansliet.

– Det är glädjande att de här utställningarna kommer till Skellefteå, som är en fantastisk ambassadör när det kommer till trähusbyggande i Sverige. Det här visar på styrkan inom skogssektorn i vår region, säger Linda Nyström.

Intresset för att bygga med trä ökar, i takt med att allt fler vill byta ut fossila material mot fossilfria dito. Trä är ett förnyelsebart material och en utmärkt grund för hållbart byggande av hus och andra produkter.

– Det är fantastiskt roligt att se att trähusbyggandet har ett sådant uppsving. Även om man inte vill bygga helt i trä så kan man använda det i delar av ett hus. Vissa tycker att träfasader blir svåra att underhålla när man bygger höga hus och andra stora byggnader. Då ska man tänka på att det är stommen som bär upp konstruktionen, som är det mest väsentliga att använda trä till. Det är nämligen där det blir stora kolinlagringar i byggnader och det går åt mindre energi i tillverkningen, säger Linda Nyström, som själv har bakgrund som byggnadsingenjör och har jobbat i tio år på Martinsons, och tillägger:

– Jag tror även mycket på att kombinera flera material i stora byggnader, och att välja trä där det är bäst lämpat.

Hoppas att fler ansluter sig

Skogstekniska klustret jobbar, bland annat genom projektet Företagsdriven skogsinnovation, med att ta fram moderna skogsmaskiner och att knyta ihop hela kedjan av aktörer i syfte att utveckla framtidens skogsbruk och i förlängningen kunna bygga mer klimatsmart i trä.

Linda Nyström slår gärna ett slag för nätverket Trästad Sverige, som är en av flera samarbetspartner till träutställningarna i Skellefteå kommun.

– Jag hoppas att fler kommuner ansluter sig och lär sig mer om trähusbyggande, hur det går till och alla fördelar med det. Det finns enormt mycket kunskap i det nätverket, säger hon.

Utställningarna

Plots Prints Projections – Displaced skapades för arkitekturbiennalen i Venedig 2018 och består av ett antal specialproducerade träinstallationer av sju yngre, svenska arkitektkontor. Utställningen befinner sig nu på resa genom Sverige, från Malmö i söder till Skellefteå i norr.

Woodland Sweden visar framstående exempel på modern svensk träarkitektur i olika former. Utställningen togs fram för att visas internationellt och har nu kommit till Sverige – med Skellefteå Kulturhus som ett av de spännande exemplen.

Utställningarna är ett samarbete mellan Skellefteå kommun, Sveriges arkitekter, Trästad Sverige, Träbyggnadskansliet, Svenskt trä och Arvet. Skellefteå står värd mellan 22 oktober 2019 och 6 januari 2020. Mer information finns på Skellefteå kommuns hemsida.

Foto (toppbild): Daniel Eriksson

Författare:

Stora träutställningar på besök i Skellefteå

November 15, 2019

Under vintern pågår två internationella utställningar om trä och byggande med detsamma i Skellefteå. Skogstekniska klustrets vd Linda Nyström välkomnar att trähusbyggandet uppmärksammas.

Utställningarna är ett samarbete mellan Skellefteå kommun, Sveriges arkitekter, Svenskt trä, Arvet, Trästad Sverige och Träbyggnadskansliet.

– Det är glädjande att de här utställningarna kommer till Skellefteå, som är en fantastisk ambassadör när det kommer till trähusbyggande i Sverige. Det här visar på styrkan inom skogssektorn i vår region, säger Linda Nyström.

Intresset för att bygga med trä ökar, i takt med att allt fler vill byta ut fossila material mot fossilfria dito. Trä är ett förnyelsebart material och en utmärkt grund för hållbart byggande av hus och andra produkter.

– Det är fantastiskt roligt att se att trähusbyggandet har ett sådant uppsving. Även om man inte vill bygga helt i trä så kan man använda det i delar av ett hus. Vissa tycker att träfasader blir svåra att underhålla när man bygger höga hus och andra stora byggnader. Då ska man tänka på att det är stommen som bär upp konstruktionen, som är det mest väsentliga att använda trä till. Det är nämligen där det blir stora kolinlagringar i byggnader och det går åt mindre energi i tillverkningen, säger Linda Nyström, som själv har bakgrund som byggnadsingenjör och har jobbat i tio år på Martinsons, och tillägger:

– Jag tror även mycket på att kombinera flera material i stora byggnader, och att välja trä där det är bäst lämpat.

Hoppas att fler ansluter sig

Skogstekniska klustret jobbar, bland annat genom projektet Företagsdriven skogsinnovation, med att ta fram moderna skogsmaskiner och att knyta ihop hela kedjan av aktörer i syfte att utveckla framtidens skogsbruk och i förlängningen kunna bygga mer klimatsmart i trä.

Linda Nyström slår gärna ett slag för nätverket Trästad Sverige, som är en av flera samarbetspartner till träutställningarna i Skellefteå kommun.

– Jag hoppas att fler kommuner ansluter sig och lär sig mer om trähusbyggande, hur det går till och alla fördelar med det. Det finns enormt mycket kunskap i det nätverket, säger hon.

Utställningarna

Plots Prints Projections – Displaced skapades för arkitekturbiennalen i Venedig 2018 och består av ett antal specialproducerade träinstallationer av sju yngre, svenska arkitektkontor. Utställningen befinner sig nu på resa genom Sverige, från Malmö i söder till Skellefteå i norr.

Woodland Sweden visar framstående exempel på modern svensk träarkitektur i olika former. Utställningen togs fram för att visas internationellt och har nu kommit till Sverige – med Skellefteå Kulturhus som ett av de spännande exemplen.

Utställningarna är ett samarbete mellan Skellefteå kommun, Sveriges arkitekter, Trästad Sverige, Träbyggnadskansliet, Svenskt trä och Arvet. Skellefteå står värd mellan 22 oktober 2019 och 6 januari 2020. Mer information finns på Skellefteå kommuns hemsida.

Foto (toppbild): Daniel Eriksson

Författare: