Skogens dag var i år större än någonsin

January 30, 2019

Maria Hedberg, senior rådgivare på Skogstekniska klustret, var mycket nöjd över uppslutningen och det faktum att hela Skogs-Sverige var representerat, med intresseföreningar, industri, akademi och politiker samlade på ett ställe. Hon imponerades också av talarna, inte minst Gunnar Wetterberg, aktuell med boken ”Träd – en vandring i den svenska skogen”.

Den tematiska grundfrågan för årets event var: ”Räcker skogens resurser till?”

– Svaret är att de inte gör det. Vi måste prioritera vad vi ska använda skogen till, såväl produkter som värdefulla skogsarealer, sammanfattar Maria Hedblom.


Vad tar vi med oss in i det nya året i arbetet med Skogstekniska klustret?  
Att Skogstekniska klustret ses som den drivande parten i arbetet med att synliggöra skogens betydelse. Den rollen ska vi förstås förvalta så gott vi bara kan.

Skogens dag arrangerade för sjätte året i rad, 23 januari, på Grand Hôtell i Stockholm, av Skogstekniska klustret tillsammans med Länsstyrelsen i Västerbotten, Umeå universitet och Future Forests.

Läs mer om Skogens dag här:

Referat på SLU
https://www.slu.se/ew-nyheter/2019/1/vaxande-intresse-for-skogsfragor-bade-globalt-och-nationellt/

Sammanfattning av SkogsSverige.
https://www.skogssverige.se/nyheter/skogens-dag-inneholl-klimatfragor-och-diskussioner-om-jamstalldhet

Författare:
Linda Nyström

Skogens dag var i år större än någonsin

January 30, 2019

Maria Hedberg, senior rådgivare på Skogstekniska klustret, var mycket nöjd över uppslutningen och det faktum att hela Skogs-Sverige var representerat, med intresseföreningar, industri, akademi och politiker samlade på ett ställe. Hon imponerades också av talarna, inte minst Gunnar Wetterberg, aktuell med boken ”Träd – en vandring i den svenska skogen”.

Den tematiska grundfrågan för årets event var: ”Räcker skogens resurser till?”

– Svaret är att de inte gör det. Vi måste prioritera vad vi ska använda skogen till, såväl produkter som värdefulla skogsarealer, sammanfattar Maria Hedblom.


Vad tar vi med oss in i det nya året i arbetet med Skogstekniska klustret?  
Att Skogstekniska klustret ses som den drivande parten i arbetet med att synliggöra skogens betydelse. Den rollen ska vi förstås förvalta så gott vi bara kan.

Skogens dag arrangerade för sjätte året i rad, 23 januari, på Grand Hôtell i Stockholm, av Skogstekniska klustret tillsammans med Länsstyrelsen i Västerbotten, Umeå universitet och Future Forests.

Läs mer om Skogens dag här:

Referat på SLU
https://www.slu.se/ew-nyheter/2019/1/vaxande-intresse-for-skogsfragor-bade-globalt-och-nationellt/

Sammanfattning av SkogsSverige.
https://www.skogssverige.se/nyheter/skogens-dag-inneholl-klimatfragor-och-diskussioner-om-jamstalldhet

Författare:
Linda Nyström