Skogens dag – en chans att påverka

January 16, 2020

Nio riksdagsledamöter, landsbygdsministern och den statliga utredaren om skoglig äganderätt kommer att vara på plats, liksom rekordmånga besökare från hela Skogssverige.

Skogens dag den 22 januari ger goda möjligheter att påverka den skogspolitiska agendan.

– Jag hoppas att alla verkligen tar chansen att föra fram viktiga synpunkter och engagera sig i diskussioner som för skogsfrågorna framåt, säger Anneli Lundmark, projektledare på Skogstekniska klustret och medlem i arrangörsgruppen för Skogens dag, där också Länsstyrelsen i Västerbotten, SLU, Umeå universitet och Future Forests ingår.

Dagen är en del av Västerbottensdagarna på Grand Hôtel och kommer att ledas av Sverker Olofsson och Camilla Sandström. Inledningstalar gör landsbygdsministern Jennie Nilsson. Under dagen kommer bland annat Agneta Ögren att berätta om utredningen som regeringen har tillsatt för att stärka äganderätten till skogen, för att så småningom lämna förslag på nya flexibla skydds- och ersättningsformer.

– Jag hoppas på engagemang, förslag på hur skogens konflikter kan lösas och en öppenhet att lyssna på andra förslag än sina egna, säger hon.

 

Ungdomsperspektivet

Ett inslag som är nytt för i år är panelsamtalet om ungdomarnas perspektiv på den gröna omställningen, under ledning av omvärldsanalytikern Sofia Rasmussen.

– Jag hoppas att detta blir en dag då det ges utrymme till olika perspektiv och där vår gemensamma framtid står i fokus. Jag hoppas också att förståelsen för den unga generationens oro och engagemang kommer att fördjupas och nyanseras, säger hon.

Läs mer om Skogens dag här.

Författare:

Skogens dag – en chans att påverka

January 16, 2020

Nio riksdagsledamöter, landsbygdsministern och den statliga utredaren om skoglig äganderätt kommer att vara på plats, liksom rekordmånga besökare från hela Skogssverige.

Skogens dag den 22 januari ger goda möjligheter att påverka den skogspolitiska agendan.

– Jag hoppas att alla verkligen tar chansen att föra fram viktiga synpunkter och engagera sig i diskussioner som för skogsfrågorna framåt, säger Anneli Lundmark, projektledare på Skogstekniska klustret och medlem i arrangörsgruppen för Skogens dag, där också Länsstyrelsen i Västerbotten, SLU, Umeå universitet och Future Forests ingår.

Dagen är en del av Västerbottensdagarna på Grand Hôtel och kommer att ledas av Sverker Olofsson och Camilla Sandström. Inledningstalar gör landsbygdsministern Jennie Nilsson. Under dagen kommer bland annat Agneta Ögren att berätta om utredningen som regeringen har tillsatt för att stärka äganderätten till skogen, för att så småningom lämna förslag på nya flexibla skydds- och ersättningsformer.

– Jag hoppas på engagemang, förslag på hur skogens konflikter kan lösas och en öppenhet att lyssna på andra förslag än sina egna, säger hon.

 

Ungdomsperspektivet

Ett inslag som är nytt för i år är panelsamtalet om ungdomarnas perspektiv på den gröna omställningen, under ledning av omvärldsanalytikern Sofia Rasmussen.

– Jag hoppas att detta blir en dag då det ges utrymme till olika perspektiv och där vår gemensamma framtid står i fokus. Jag hoppas också att förståelsen för den unga generationens oro och engagemang kommer att fördjupas och nyanseras, säger hon.

Läs mer om Skogens dag här.

Författare: